Specialpedagog, LD Hjälpmedel

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.


LD Hjälpmedels uppdrag är att genom hjälpmedel, habiliterings- och rehabiliteringsstöd, rådgivning, konsultation, information, rådgivning samt tolktjänst, bidra till bästa möjliga livssituation för personer med funktionsnedsättning. Vi är cirka 160 medarbetare och samarbetar med primärvård och specialistsjukvård samt Dalarnas kommuner.

Arbetsuppgifter

Nu har du chansen att bli en del av LD Hjälpmedel i ett mycket spännande skede. Vi planerar för nya, moderna lokaler i Borlänge som beräknas vara inflyttningsklara hösten 2017. Som pedagog på Pedagogiska hörselvården blir du en viktig kugge i arbetet med att forma och utveckla framtidens hörselvård i Dalarna!

Pedagogiska hörselvården är en länsövergripande verksamhet med uppdrag att, utifrån Hälso- och sjukvårdslagen, re-/habilitera personer i alla åldrar med hörselskada, dövhet, dövblindhet, tinnitus och/eller ljudkänslighet. I verksamheten finns, förutom pedagoger, kuratorer, audionom, assistent och chef. Vi har gemensam handledning.

Dina huvudsakliga arbetsuppfifter kommer att bestå av att:

Ge stöd och/eller behandling till barn med hörselnedsättning/dövhet och deras familjer gällande barnets lyssnings- tal- och språkutveckling.

Ge stöd och information om funktionsnedsättningens konsekvenser och fungerande strategier till barnet/ungdomen, dess familj och övriga nätverk.

Samverka med Dalarnas kommuner och barnets förskola eller skola.

Ge information om barnets hörselnedsättning/dövhet, konsekvenser och fungerande strategier till förskola/skola.

Du kommer att arbeta i Barn- och ungdomsteamet (från 0 - 19 år) och ingå i hela arbetsgruppen på Pedagogiska hörselvården.

Kvalifikationer

Krav:
Vi söker dig med Specialpedagogexamen/Hörselpedagogexamen eller annan likvärdig utbildning.
Du ska ha Körkort.

Meriterande:
Erfarenhet av likanande arbete.
Högskolepoäng inom hörsel.
Högskolepoäng inom tal och språk.
Kunskap om eller erfarenhet av internetbaserad re-/habilitering.
Kunskap om eller erfarenhet av teckenkommunikation.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker en person som vill anta utmaningen att delta i vårt kommande utvecklingsarbete. Du lockas av att testa nya arbetssätt, kommer med idéer och förbättringsförslag och vågar ifrågasätta invanda, traditionella metoder. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och engagemang i arbetet. För dig är det självklart att sätta patienten i centrum och du är lyhörd i din kommunikation med både patienter och arbetskamrater.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.