Socionom till Kris och Traumamottagningen, Borlänge 50:2018:600 - Landstinget Dalarna

Socionom till Kris och Traumamottagningen, Borlänge

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Kris- och Traumamottagningen i Borlänge söker en socionom.

Arbetsuppgifter

Vuxenpsykiatrin i Dalarna är en samlad specialistverksamhet och tillhör division psykiatri inom Hälso- och sjukvården.

Kris- och Traumamottagningen är en självständig enhet inom basenhet Mellersta och Västerbergslagen med placering i Borlänge.

Mottagningen har ett länsuppdrag att erbjuda vård och behandling till personer som är flykting eller asylsökande och som är traumatiserade av händelser i samband med krig, tortyr eller annat samhälleligt våld.

Mottagningen ska erbjuda traumabehandling till personer från 15 års ålder, som traumafokuserad terapi, individuellt, i grupp eller familjevis.
Det ingår även att vara uppdaterad på ny kunskap och främja den transkulturella specialistvården inom Landstinget Dalarna.

Bemanningen på mottagningen består av 5 medarbetare med terapeutisk kompetens varav en socionom, medicinsk sekreterare på deltid och psykiatriker som konsult.
En av psykologerna har förutom det kliniska arbetet, även uppdraget som avdelningschef.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som är socionom och har erfarenheter av att arbeta med bedömning och psykologisk behandling av personer som är traumatiserade.
Goda kunskaper om kris- och traumabehandling är önskvärt och gärna grundläggande psykoterapeutisk kompetens.

Att kunna möta personer i kris på andra språk än svenska är meriterande liksom erfarenhet av att möta personer från andra kulturer och förståelse för olika kulturella sammanhang.

Du kommer att arbeta självständigt med bedömning och behandling men med stöd av och ibland tillsammans med, övriga teammedlemmar.

Du kommer att erbjudas handledning av meriterade handledarutbildade psykoterapeuter och vidareutbildning efter behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.

Körkort är önskvärt.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.