Avdelningschef Akutkliniken Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Falu lasarett är länssjukhus där verksamheten vid Falu lasaretts akutklinik bedrivs i fräscha, rymliga lokaler. Kliniken består av akutmottagningen där vi handlägger patienter inom 7 slutenvårdsspecialiteter, sammanlagt ca 55 000 besök årligen. Till kliniken hör också en sekreterarenhet och en HMK-funktion med sjuksköterskor som, i samarbete med SOS Alarm, sköter telefonrådgivning och prioritering av ambulanstransporter för medborgare som ringer 112.

Kliniken har ca 160 medarbetare inom olika professioner och vi jobbar i nära samarbete med sjukhusets kliniker och primärvården. Vi har en hög ambition att ligga i framkant vad gäller utveckling av modern akutsjukvård där våra medarbetare och chefer är aktivt delaktiga i arbetet med att utveckla för att nå hög patientsäkerhet, god vård och stimulerande arbetsmiljö.

Kliniken leds av verksamhetschef/medicinskt ansvarig läkare tillsammans med 5 avdelningschefer. I ledningsgruppen finns också en verksamhetsutvecklare samt en klinisk lektor. Kliniken har två sektionsledare med ansvar för att leda och fördela resurser i daglig drift.
En av våra avdelningschefer tar nu steget vidare mot andra arbetsuppgifter, och vi söker därför en ersättare med intresse för delat ledarskap i klinikens ledningsgrupp.

Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag som chef i ett delat ledarskap, i kombination med en tillsvidareanställning i din grundprofession.
Som första linjens chef vid akutkliniken är du direkt underställd verksamhetschef och ingår i ledningsgruppen. Tillsammans med övriga första linjens chefer ansvarar du för personal, ekonomi och verksamhet.
Du kommer även att ha egna specifika ansvarsområden och genom tät kontakt med övriga chefer leder och utvecklar vi tillsammans kliniken mot våra uppsatta mål utifrån verksamhetsplanen. I uppdraget ingår nära samverkan med våra samarbetskliniker.

Kvalifikationer

Ditt ledarskap präglas av god kommunikations- och samarbetsförmåga, intresse och lust för att skapa goda relationer och utveckla människor i sina yrkesroller.

Vår verksamhet har under flera år haft en hög personalomsättning, även i ledningsgruppen, och du behöver kunna bidra till stabilitet och trygghet. Du behöver vara en lagspelare med förmåga att organisera, samordna och prioritera arbetsuppgifter vilket ställer krav på att du är flexibel och kreativ. Du är lyhörd, tydlig och engagerad, du har förmåga att entusiasmera medarbetare och kolleger. Genom ditt aktiva ledarskap bidrar du tillsammans med alla våra medarbetare till att skapa en trivsam och utvecklande arbetsplats.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Erfarenhet av arbetsledning är meriterande liksom dokumenterad ledarskapsutbildning och erfarenhet från personaladministration.
Du är sjuksköterska i din grundprofession eller har annan likvärdig högskoleutbildning.

Anställningen är en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett treårigt förordnande som chef. Klinisk tjänstgöring kan ingå, exempelvis sommartid.

Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.