Underläkare (vikariat) till psykiatriska mottagningen i Borlänge

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Psykiatriska mottagningen i Borlänge tillhör basenhet Mellersta och Västerbergslagen inom division psykiatri. Mottagningen har till uppdrag att bedriva vuxenpsykiatrisk hälso- och sjukvård till befolkningen i Borlänge och Säters kommuner.
Mottagningens medarbetare har bred kompetens med olika yrkesgrupper som arbetar tvärprofessionellt tillsammans med våra patienter. Målgruppen är personer över 18 år, som har behov av specialistpsykiatriska insatser på grund av psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning.
Det finns även upparbetade nätverk och samarbetskontakter med psykiatrins slutenvård, kommunerna och övrig hälso- och sjukvård. Nu behöver vi 1 eller 2 vikarierande underläkare, en möjlighet att lära sig mer om psykiatri men också en förstärkning i teamarbetet.
Arbetet består främst av mottagningsverksamhet, receptförskrivning och konsultation till övriga medarbetare. Det finns alltid tillgång till en äldre kollega i vardagsarbetet för råd, stöd och handledning. Vi har ett väl utarbetat teamarbete kring patienterna där samarbete med andra yrkeskategorier är en viktig faktor. Du deltar kontinuerligt i behandlings- och teamkonferenser.

Kvalifikationer

Du är legitimerad läkare alternativt klar med termin 9 på läkarprogrammet och godkänd psykiatri kurs.
Vi ser medarbetarnas kompetens och engagemang som vår absolut främsta tillgång och strävar efter ett öppet klimat karaktäriserat av goda relationer - både mellan medarbetarna och gentemot våra patienter. God samarbetsförmåga och empati är därför viktiga personliga egenskaper.

Intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.