Leg.Sjuksköterska med vidareutbildning barn/distrikt habiliteringen Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Landstinget Dalarnas Habilitering har ett viktigt och utmanande uppdrag att göra livet mera möjligt för barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar samt till deras närstående.
Insatserna ska bidra till fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället. Planeringen sker gemensamt med brukare och deras nätverk utifrån behov och aktuell livssituation och innefattar individuella och konsultativa insatser, kurser, utbildning och gruppverksamhet.
De insatser vi ger kompletterar det stöd som ges av samhällets övriga instanser. Samverkan med dessa är en viktig del av vårt arbete.
Habiliteringen i Dalarna har tvärvetenskapliga team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. Den är en länsövergripande specialistresurs som finns på fem orter i länet. Falun har upptagningsområde Falun och Leksand

Kvalifikationer

Du är leg sjuksköterska meriterande är en specialistutbildning i hälso-och sjukvård för barn och ungdomar eller öppen hälso- och sjukvård. Önskvärt är att du har erfarenhet från barnsjukvården, BVC eller skolhälsovård.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att arbeta både självständigt och i team.

Resor ingår i tjänsten varför körkort erfordras.

Som sjuksköterska kommer Du att arbeta i barn- och ungdomsarbetslagen tillsammans med övriga yrkesgrupper.
I arbetsuppgifterna ingår bl a att:
Ge råd och medicinsk handledning till barn och ungdomar och deras familjer/anhöriga, individuellt eller i grupp.
Vara en länk mellan teamet/den enskilde och den övriga sjukvården.

Vi erbjuder Dig stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, trevlig arbetsmiljö och handledning av erfarna kollegor.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.