Överläkare /specialist sökes för Neurorehabilitering

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Rehabiliteringsmedicin är en länsspecialitet lokaliserad på Falu lasarett med 10 slutenvårdsplatser på avd 56 samt Öppenvård med mottagningsverksamhet på Neuro- resp. Hjärnskadesektionen samt spasticitetsmottagning.
Rehabiliteringsmedicin är inriktad mot att ge personer med fysiska, kognitiva, psykiska och sociala funktionshinder i yrkesverksam ålder en teamsammansatt rehabilitering. Vi ska kunna erbjuda metoder för att höja individens funktions-, aktivitets- och copingförmåga (förmåga till mentalt förhållningssätt), samt insikt och motivation.
Organisatoriskt tillhör vi Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin Borlänge Falun Säter.

Du som läkare kommer både att ingå i teamet och att arbeta självständigt utifrån de behov verksamhetens patienter har.
Du förväntas hålla en del utbildningar/föreläsningar samt delta i utvecklingsarbete.
Viss (dagtid röda dagar ) jourtjänstgöring ingår.
I specialiteten inom verksamheten ingår en kompetens att inom teamet koordinera alla insatser i rehab-/vårdkedjan. Detta innebär analys, planering och genomförande av rehabiliteringsprocessen i samarbete med individen, anhöriga och andra aktörer. Företrädesvis omfattas följande diagnosgrupper:
Spinalskador (vuxna med ett utvidgat livslångt uppföljnings- och länsansvar)
Förvärvade hjärnskador inkl. stroke.
Neurologiska sjukdomar/skador såsom MS, neuropatier, poliosyndrom.

Smärtvården i Dalarna är i en utvecklingsfas och avser att starta länsövergripande smärtmottagning i Falun och kommer ingå i kliniken. Smärtrehabilitering finns lokaliserad i Säter.

Kvalifikationer

Du är legitimerad läkare med specialistkompetens inom Rehabiliteringsmedicin.
Andra specialiteter kan diskuteras som exempelvis specialist inom neurologi eller psykiatri.
God samarbetsförmåga.

Körkort krävs för tjänsten.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.