Psykologer till Psykiatriska Öppenvården i Avesta

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

I Avesta kan man njuta av Dalarnas natur och kultur, med 1,5 timme till Stockholm och 50 min till Uppsala med tåg.

Psykiatriska öppenvården i Avesta ingår i Basenhet Falun - Södra Dalarna och erbjuder psykiatrisk specialistvård till innevånarna i Hedemora och Avesta kommuner. Det övergripande uppdraget innebär bland annat att ge patienter med allvarlig psykisk sjukdom, störning eller funktionshinder den sammansatta utredning, behandling, rehabilitering och stöd de behöver för att nå en god hälsa och en bra livssituation.

Bemanningen består av flera olika yrkesgrupper och vi arbetar tvärprofessionellt runt våra patienter. På mottagningen arbetar vi i olika team utifrån diagnoser. Vi prioriterar att samarbeta med våra vårdgrannar, Kommunen, Primärvården, BUP och Habilitering, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med återkommande träffar och möten.

Arbetsuppgifter: Nybedömningssamtal, bedömning och utredning av neuropsykiatriska funktionshinder, personlighetssyndrom och annan psykiatrisk problematik, psykoterapeutisk behandling individuellt och i grupp, psykoedukativa insatser samt anhörigsamtal, samverka med vårdgrannar, habilitering, kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedling, delta i teamkonferenser och bidrar med det psykologiska kunnandet, bidra med psykologiskt kunnande i enhetens utvecklingsarbete.

Inom verksamheten och psykiatrin i länet finns ett flertal pågående utvecklingsprojekt. Möjlighet till forskning finns.

Kvalifikationer

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog och som vill arbeta på en mottagning tillsammans med flera andra yrkeskategorier. Handledning kan fås direkt av kollegor samt i grupp utifrån behov. Möjlighet tillvidarutbildning tex specialistutbildning eller Steg II. Stor vikt läggs på personlig lämplighet. KBT inriktning är meriterande.
Hör gärna av dig så kan vi diskutera hur en anställning kan se ut.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.