AT i Avesta - välkommen med din ansökan!

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

I Dalarna kan vi erbjuda dig tre olika orter att göra din AT-tjänstgöring vid; Avesta, Falun och Mora. Alla orter har sin egen charm och erbjuder dig goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.

Vi erbjuder:
- AT-block om 21 månader med tillträde februari, maj, augusti och november
- 6 mån invärtesmedicinska specialiteter
- 6 mån opererande specialiteter
- 3 mån psykiatri inom den gemensamma slutenvårdskliniken Falun/Säter och öppenvård
- 6 mån allmänmedicin

- Individuell lönesättning vid tillträde. Efter 12 och 18 månader justeras lönen efter överläggning med SYLF
- Introduktionsvecka
- Möjlighet till 3 valfria veckor inom länet
- Klinikbunden introduktion vid varje nytt avsnitt
- Schemalagd teoretisk utbildning 2-4tim/vecka inom slutenvården och psykiatrin. Uppehåll under semesterperiod och jul
- Schemalagd teoretisk utbildning eller studietid 4tim/vecka under allmänmedicinplaceringen
- Individuell handledning under hela AT och interna utbildningsmöten
- Jourtjänstgöring tillsammans med erfaren läkare och aktivt bakjoursstöd (Falun)
- Jourtjänstgöring med aktivt bakjoursstöd (Avesta och Mora)
- Extern kurs inom Sverige, relevant för AT, alternativt AT-stämman, inkl. resa och boende
- Möjlighet till en veckas tjänstgöring vid vårdcentralen Sälen.

Det är nu dags att ansöka om AT med tillträde i februari och maj 2018.

På www.ltdalarna.se/atidalarna kan du läsa mer om vilka block vi har att erbjuda och hur det är att leva och bo i Dalarna.

Välkommen att söka AT-tjänst hos oss!

Kvalifikationer

Du skall vid allmäntjänstgöringens början ha läkarexamen och kunna uppvisa tillhörande examensbevis alternativt Socialstyrelsens beslut om allmäntjänstgöring.

I din ansökan vill vi att du har följande dokument bifogade:
- Personligt brev
- CV
- Intyg på tidigare vårdrelaterade arbeten
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.