Distriktssköterska/sjuksköterska VC Kvarnsveden

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Primärvården i Dalarna är indelad i fem områden. Mellersta området består av kommunerna Borlänge, Gagnef och Säter. I upptagningsområdet bor ca 68 000 invånare och i Borlänge ca 50000. Vårdcentral Kvarnsveden är en av tre offentligt drivna vårdcentraler i Borlänge. Vi har ca 11200 listade patienter och ett 40-tal medarbetare.
Vi förbereder nu för öppnandet av primärvårdens första kliniska utbildningsenhet. I nya lokaler på vårdcentralen kommer studenter från många olika vårdutbildningar att göra sin VFU, med tonvikt på interprofessionellt lärande/teamarbete.

Vi söker nu en distriktskötersk/sjuksköterska, för placering på VC Kvarnsveden.

Uppdraget för Primärvården i Dalarna är formulerat i överenskommelsen med Hälsovalsenheten.
Arbetsuppgifterna präglas till stor del av förstabedömningar. Sjukvårdsrådgivning via telefonen är en prioriterad uppgift liksom självständigt mottagningsarbete med bedömning och behandling. Vi arbetar med tydlig resurs- och produktionsplanering för att matcha efterfrågan.

Kvalifikationer

Du är distriktsköterska alt. sjuksköterska med erfarenhet från primärvård eller annan bred verksamhet. Ett intresse för lärande, handledning samt tvärprofessionell teamsamverkan ses som meriterande med tanke på vår nya utbildningsenhet.

Verksamheten är genom Hälsoval konkurrensutsatt vilket innebär att vi fäster mycket stor vikt till din förmåga att arbeta effektivt och kundorienterat i verksamhetens alla delar. Din förmåga att hantera kvantitet och kvalitet är betydelsefull.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.