Vill du vara den som bygger upp Missbruksenheten i Dalarna?

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Allmänpsykiatriska Kliniken i Falun söker två specialistläkare i allmänpsykiatri med specialistutbildning inom Beroendemedicin. Missbruksenheten ligger vid Falu lasarett och består av en abstinensavdelning, avdelning 65 med 17 platser samt en LARO mottagning. Vi har nu fått medel att utöka verksamheten med spelmissbruk samt dopning. Vi söker nu läkare som vill ta verksamheten vidare med de nya uppgifterna.
Missbruksenheten är en del av Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter. I Säter finns länets psykiatriska akutmottagning och tre vårdavdelningar. Avdelningarna i Säter har olika uppdrag, avdelning 90 är en avdelning där de med störst vårdbehov vårdas, avdelning 93 har övervägande patienter med förstämningssyndrom och avdelning 95 har patienter med lite längre återhämtningstid.
I Falun finns utöver missbruksenheten avdelning 60 som tillhandahåller allmänpsykiatrisk vård med inriktning mot affektiva tillstånd som ej är ECT-krävande, samt vård till patienter med ätstörning.

Hela kliniken är bemannad med erfaren omvårdnadspersonal och det finns särskilda vårdsamordnare som ansvarar för samordningen med öppenvård och kommun, och konsultativt finns tillgång till både kurator, arbetsterapeut och psykolog.

På kliniken pågår även ett spännande forskningsprojekt "KBT i vårdkedjan" där patienter erbjuds psykologisk behandling som komplement till övrig vård- och behandling.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är specialist i allmänpsykiatri med specialisering mot beroendemedicin och har klinisk erfarenhet från arbete inom missbruksvården. Andra viktiga kännetecken som värderas är god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.