ST-läkare Vill du bli en del av framtidens BUP Dalarna?

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

I BUP Dalarna kommer du bli en del av en samlad läkargrupp som träffas regelbundet och tillsammans med verksamhetschef. Som läkare på BUP har du goda möjligheter att påverka ditt arbete. BUP Dalarna arbetar aktivt för att läkare, liksom alla andra yrkeskategorier, ska ha en självklar delaktighet i verksamhetsutvecklingen.

BUP Dalarna består av 5 öppenvårdsmottagningar samt länsresurs med akutavdelning, akutteam, familjeenhet, ätstörningsenhet och kunskapscentrum för neuropsykiatriska svårigheter.
I ST-utbildningen ingår grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) och teoretiska och kliniska moment i enlighet med målbeskrivningen i utbildningsplanen. Du har också möjlighet att gå tio kurser under utbildningstiden. Utbildningen för ST-läkare inom psykiatrin samordnas av en studierektor.

Under ST-utbildningen har du en personlig handledare. Landstinget Dalarna erbjuder länets alla ST-läkare att gå handledarutbildning, ledarskapsutbildning samt grundläggande utbildning i forskningsmetodik.

BUP tar emot barn och ungdomar med allvarlig barnpsykiatrisk problematik i behov av specialiserade insatser. Vi använder evidensbaserade behandlingsmetoder med olika inriktningar. All behandling sker i nära samverkan med familj, övrigt nätverk och andra vårdgivare såsom skola och socialtjänst.

På BUP arbetar kuratorer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, specialpedagog, medicinska sekreterare och chefer.

Kvalifikationer

Du är legitimerad läkare som vill arbeta inom barn- och ungdomspsykiatri och vill delta i arbetet för att göra den barn- och ungdomspsykiatriska vården ännu bättre.

Du gillar att samarbeta med andra, både internt inom BUP men även externt med våra vårdgrannar.

Intervjuer kommer att ske fortlöpande under annonseringstiden.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.