Leg. sjuksköterska till beroendeteamet Mellersta och Västerbergslagen

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Vuxenpsykiatrin i Dalarna är en samlad specialistverksamhet som tillhör Division psykiatri inom Hälso- och sjukvården. I basenhet Mellersta och Västerbergslagen ingår psykiatriska mottagningarna i Ludvika, Borlänge och Gagnef samt Kris- och Traumaenheten i Borlänge.
Inom basenheten pågår uppbyggnad av ett beroendeteam. Teamet har ansvar för den specialiserade hälso- och sjukvården för patienterna med allvarligt missbruk- och beroende samt för patienter med samsjuklighet med annan psykiatrisk sjukdom och bemannas med hälso- och sjukvårdspersonal.
Beroendeläkare från beroendecentrum i Falun kan konsulteras, med vilka även annat samarbete planeras. Samverkan nära med respektive mottagning, kommunerna och övrig hälso- och sjukvård är en viktig del.

Vi söker nu en sjuksköterska till teamet. Du får gärna ha utbildning inom KBT, vård och stödsamordning eller annan kompetens/utbildning lämplig för arbetet med patientgruppen. Placeringsorter är Borlänge eller Ludvika, arbeta på övriga mottagningar i basenheten är en del av tjänsten så resor i tjänsten ingår.
Samverkan med övrig verksamheter är en viktig del. Tjänsterna är direkt underställd avdelningschefen på respektive placeringsort.

Kvalifikationer

Du är leg. Sjuksköterska, utbildning i KBT, vård och stödsamordning eller annan kompetens och erfarenhet lämplig för arbetet med patientgruppen är meriterande likaså goda kunskaper i förekommande IT system.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.