Psykolog VC Orsa och Orsa Kommun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Tjänsten utlyses i samverkan/samarbete med skolhälsovården. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv kring barnets situation där varje medarbetare självständigt eller i team arbetar med bedömning och korta behandlingsinsatser av de barn, unga och föräldrar som söker till oss. Vi eftersträvar olika kompetens hos medarbetarna inom familj, KBT, IPT, ICDP mm. Vårt uppdrag innebär även att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga samt samverka med vårdgrannar.

Vårdcentral Orsa: Du kommer att arbeta med barn/ungdomar 0-17 år samt deras familjer inom både Mödra- och Barnhälsovården och Samtalsmottagning Barn och Unga. Arbetsuppgifter inom Mödra- och Barnhälsovården innebär ett förebyggande och hälsofrämjande arbete, delvis genom stöd/rådgivning via föräldrasamtal och bedömning av barns utveckling där vi även genomför basutredningar inom BVC. Till arbetsuppgifterna hör även att erbjuda BVC-sjuksköterska och barnmorska konsultation och handledning.
Samtalsmottagningen Barn och Unga ansvarar för att ge behandlingsinsatser till barn och unga med lättare och medelsvår psykisk ohälsa 7-17 år. Fördelningen mellan landsting och kommun när det gäller din arbetstid är 20 % MBHV-psykolog samt 30 % psykolog på Samtalsmottagningen Barn och Unga och 50 % som skolpsykolog.
Orsa kommun: Du som skolpsykolog arbetar för kommunens elevhälsa med elever från förskoleklass till årkurs nio fördelade på tre kommunala f-6 skolor, en högstadieskola samt en liten friskola. Du bidrar med ett psykologiskt perspektiv i arbetet med elever i behov av särskilt stöd, samt bistår rektor i skolutvecklingsarbetet. Arbetet inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med det psykologiska perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan. Skolpsykolog utreder elever som har svårt att nå de nationella kunskapsmålen i syfte att undanröja hinder för elevens lärande och utveckling i klassrummet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog och som tycker att det är spännande och utmanande att arbeta i en verksamhet med olika professioner där vi alla har ett engagemang för barn/ungdomar och deras familjer. Kunskaper behövs i utvecklingspsykologi, diagnostik, systemisk/ familjeteori samt nätverksarbete. Positivt är om du har minst två års klinisk arbetslivserfarenhet av barn/ungdomar och behandlingsarbete. Erfarenhet från barn och ungdomspsykiatrin och MBHV-verksamhet är önskvärt. Arbetet förutsätter att du kan arbeta metodiskt, lösningsfokuserat och är van att ta eget ansvar. Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt trivs med att arbeta utvecklingsinriktat. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet..
Körkort erfordras.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.