Vårdsamordnare/sjuksköterska DAG avd 60 APK Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Allmänpsykiatriska kliniken har vårdenheter med olika inriktningar i Säter och Falun. I Säter finns tre vårdavdelningar och länets psykiatriska akutmottagning. I Falun finns två avdelningar, en ätstörningsenhet samt en LARO mottagning.
Avd 60 behandlar främst patienter med personlighetsstörningar och självskadebeteende. Sjuksköterskor och skötare arbetar tillsammans i vårdteam och patienten ses som en självklar teammedlem. Målsättningen är ett mer personcenterat arbetssätt.
Vårdsamordnaren har tillsammans med enhetschefen ett övergripande samordningsansvar för vissa kvalitets- och utvecklingsfrågor på avdelningen.
Du kommer att ge stöd och stimulans till vårdteamen att planera och genomföra vårdplaneringar för inneliggande patienter. Ansvara för vårdplaneringen gällande patienter som omfattas av ÖPT. Utveckla och effektivisera vårdplaneringsprocessen tillsammans med vårdgrannar och medarbetare på kliniken.
Bistå enhetschefen med kvalitetsarbete samt utveckling av nya lokala instruktioner och rutiner. Följa upp att rutinerna för verksamhetens uppföljningssystem efterlevs.
Driva utvecklingsarbete av den psykiatriska omvårdnaden tillsammans med enhetschef och klinikens behandlingsteam.
Planera och genomföra fortbildningsinsatser till övrig personal.
APK i Falun har mycket konkurrenskraftiga löner och dessutom ett extra löneincitament. Den som flyttar till Dalarna för att bli anställd hos oss kan erbjudas flyttbidrag.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är leg sjuksköterska och har specialistutbildning i psykiatri, erfarenhet av psykiatri är ett krav.
Du förväntas ha mycket god samarbets- och organisationsförmåga, samt ha ett genuint intresse för psykiatri och vårdutveckling. Arbetet är mycket självständigt och ställer krav på beslutsförmåga och flexibilitet. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.