Socionom/kurator, Kuratorsenheten Mora lasarett

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Kuratorsverksamheten finns samlad i en gemensamenhet med ca 18 medarbetare fördelat på sjukhusen i Mora, Falun och Ludvika. På enheten i Mora arbetar 5 kuratorer, en klinikassistent samt avdelningschef. Vi vänder oss till patienter och anhöriga som pga sjukdom och trauma är i behov av psykosocialt stöd.

Psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete med fokus på stöd och krissamtal. Handledning av socionomstudenter ingår i tjänsten, handledning och utbildning av vårdpersonal kan förekomma. Ingå i lokal PKL-grupp. Kvalitets- och utvecklingsarbete. Tjänstgöring kan förekomma på annan ort.

Som ny medarbetare får du en gedigen introduktion med egen fadder. Vi har regelbunden extern grupphandledning.

Kvalifikationer

Du har socionomexamen, gärna med auktorisation eller motsvarande.
Vi ser gärna att du har påbyggnadsutbildning och erfarenhet av kuratorsarbete inom hälso- och sjukvård. Kunskap inom områdena våld i nära relation, risk- och missbruk samt barn som närstående.

Körkort erfordras.

I Landstinget Dalarna eftersträvar vi jämnställdhet och ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället, vi välkomnar därför sökanden som bidrar till detta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och flexibilitet.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.