Vik. Bitr Enhetschef/Sjuksköterska Rättspsykiatriska

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Tycker du om att arbeta långsiktigt i en verksamhet som spelar en viktig roll i samhället? Nu söker Rättspsykiatriska Kliniken i Säter en vikarierande biträdande enhetschef till avd 35.

Förordnandet ligger på 6 månade, men kan förängas

Vi står inför spännande utmaningar och hos oss har du möjlighet att bli en del av dem. Vi arbetar just nu med en långsiktig strategi för att säkra kompetensförsörjningen inom rättspsykiatrin. Bland annat genom intern fortbildning, mentorskap, möjlighet till specialistutbildning.
Regionvårdstillägg vid start 4000 kr + 2000 kr efter ett år + 2000 kr efter två år. Vilket innebär 8000 kr extra efter två år + årlig lönerevision.
Startbidrag utgår för de som inte är anställda i Landstinget Dalarna, vid start 5000 kr + 5000 kr efter 1 år.
Den som flyttar till Dalarna och blir anställd hos oss, kan erbjudas flyttbidrag.

Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, men även patienter som insjuknar under pågående kriminalvård eller under häktningstiden. Totalt har vi 63 vårdplatser uppdelat på sex avdelningar som är bemannade med erfarna sjuksköterskor och skötare. Inom kliniken finns även specialistläkare, psykologer, kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter vilket tillsammans med omvårdnadspersonalen utgör en styrka på cirka 180 personer.

Kliniken står inför flera spännande utmaningar, dels pågår ett utvecklingsarbete i syfte att inr
Som biträdande enhetschef är Du direkt underställd enhetschefen. Uppdraget innebär att Du har ett arbetsgivaransvar för omvårdnadspersonalen och verksamheten på en avdelning. Du förväntas delta i arbetet med enhetsövergripande-, kvalitets- och utvecklingsfrågor.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som vill delta och driva utvecklingen av vård och behandling inom rättspsykiatrin i rollen som chef och ledare för en av klinikens avdelningar.
Du är legitimerad sjuksköterska och får gärna ha specialistutbildning i psykiatri. Det är meriterande om du genomgått en chefs-ledarutbildning och har erfarenhet som chef eller ledare. I rollen som chef är Du orienterad i patientsäkerhetsfrågor, engagerad och samarbetsvillig samt värnar om en god arbetsmiljö där medarbetarna ges möjlighet att utvecklas.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet. Som en merit ses även om du har yrkeserfarenhet inom rättspsykiatri eller vuxenpsykiatri.
Innan anställning gör vi kontroller i belastningsregister och hos kronofogden.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.