Psykolog tv Barn och ungdomshabiliteringen Borlänge

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Habiliteringen i Dalarna söker två stycken psykologer, är ni några som vill arbeta tillsammans? eller ska ni flytta upp till Dalarna? här är arbetet för er!

Arbetsuppgifter

Vi söker två stycken psykologer 100% med placering på Barn och ungdomshabiliteringen och viss del på vuxenhabiliteringen i Borlänge.
Det är bägge tillsvidareanställningar.

Landstinget Dalarnas Habilitering har ett viktigt och utmanande uppdrag; att underlätta livet för barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar samt att ge stöd till deras närstående. Insatserna ska bidra till ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet, självständighet och delaktighet i samhället. Detta arbete sker gemensamt med brukare och deras nätverk utifrån behov och aktuell livssituation. Det innefattar bland annat individuella och konsultativa insatser, kurser, utbildning och gruppverksamhet.
De insatser vi ger kompletterar det stöd som ges av samhällets övriga instanser, och samverkan med dessa är en viktig del av vårt arbete.
Habiliteringen i Dalarna har tvärvetenskapliga team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens, och är en länsövergripande specialistresurs som finns på fem orter i länet.

Arbetet bedrivs i team och en av aktuella tjänsterna innebär arbete med både barn och vuxna.

Arbetsbeskrivning
Vi erbjuder stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, trevlig arbetsmiljö och handledning av erfarna kollegor.

Psykologens arbetsuppgifter är att i nära samarbete med övriga teamet ansvara för det psykologiska behandlingsarbetet. I detta ingår bland annat neuropsykologiska utredningar och funktionsbedömningar, samt att vid behov ge individuellt anpassade insatser. Psykologen ger även utbildning, handledning och stöd till närstående, personal och andra berörda samt samverkar, som habiliteringens representant, med andra myndigheter och vårdenheter.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som är leg psykolog eller PTP, gärna med KBT-inriktning och erfarenhet av habilitering. Du har god samarbetsförmåga och är intresserad av att arbeta i team tillsammans med andra yrkesgrupper. Erfarenhet av samtal och baskunskaper i ut-redning och testmetodik är ett krav. Önskvärda meriter är kunskaper kring utveck-lingspsykologi och neuropsykologiska frågeställningar.
Du ska helst ha erfarenhet av arbete med personer med olika funktionsnedsätt-ningar, t ex intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder och autismspektrumtillstånd. Det är bra om du har erfarenhet av arbete på Habilitering eller motsvarande verksamhet.

Eftersom resor ingår i tjänsten krävs det att du har B-körkort.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.