Leg psykolog/PTP-psykolog, Behandlingsteamet Rättspsykiatrin Säter

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Tycker du om att arbeta långsiktigt i en verksamhet som spelar en viktig roll i samhället? Nu söker vi, Rättspsykiatriska Kliniken i Säter, en leg psykolog/ PTP- psykolog.
Vi står inför spännande utmaningar och hos oss har du möjlighet att bli en del av det team som möter och löser dessa utmaningar. Vi arbetar just nu med en långsiktig strategi för att säkra kompetensförsörjningen inom rättspsykiatrin. Bland annat genom en individuell utbildningsplan där vi uppmuntrar till en specialistutbildning, möjlighet till forskning och delaktighet i utveckling av klinikens arbetssätt.

Att arbeta inom rättspsykiatrin är utvecklande och intressant, och ibland svårt. Som anställd på RPK får du en gedigen introduktion och individuell handledning. I Dalarna finns ett landstingsövergripande PTP- program med en PTP- studierektor och månatliga studiedagar för PTP- psykologer, vilket ger dig möjlighet att träffa andra PTP- psykologer samtidigt som du får utbildning och inblick i Landstinget Dalarnas olika verksamheter.

Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Totalt har vi 63 vårdplatser uppdelat på sex avdelningar som är bemannade med erfarna sjuksköterskor och skötare. Inom kliniken finns även specialistläkare och ett multiprofessionellt team.

Arbetsuppgifter

Psykologspecifika bedömningar, riskbedömningar, utredningar och behandlingsinsatser. Medverka i metodutveckling.
Behandling inom rättspsykiatrin är teambaserad, där vårdplanen beskriver planering, genomförande och uppföljning, en vårdprocess där psykologen har en viktig roll i alla faser.
I psykologens arbetsuppgifter ingår psykologspecifika bedömningar där riskbedömningar har en central plats och utredningar samt olika behandlingsinsatser. Psykologiska bedömningar sker kontinuerligt i flera olika perspektiv och i en tidsserie i syfte att följa förändring, vårdtiderna för patienterna är ofta fleråriga.
Psykologen har även en viktig roll i handledning- och utbildningssammanhang, särskilt i metodutveckling och uppföljning tillsammans med personalen i vård- och rehabiliteringsarbetet.

Kvalifikationer

Vi söker legitimerad psykolog/PTP-psykolog.
Meriterande är erfarenhet av rättspsykiatrisk verksamhet. De vi söker ska även ha stort intresse av utveckling- och kvalitetsarbete, och vilja arbeta med förändringsprocesser över tid.
Viktiga personliga egenskaper är nyfikenhet, uthållighet och god samarbetsförmåga, stor vikt läggs vid bedömning av personlig lämplighet.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.