Sjukhuskemist Laboratoriemedicin

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Laboratoriemedicin Dalarna (LmD) består av klinisk kemi, klinisk mikrobiologi samt Transfusionsmedicin.
Verksamheten är landstingsövergripande med laboratorier vid sjukhusen i Avesta (klinisk kemi/transfusionsmedicin), Borlänge (provtagningsenhet samt PK-analys och blodtappning), Falun transfusionsmedicin klinisk kemi samt mikrobiologi, Ludvika (klinisk kemi/transfusionsmedicin) och Mora (klinisk kemi/transfusionsmedicin).
Vi arbetar tillsammans för ett hälsosammare Dalarna- Vill du vara med?
Arbetsbeskrivning
Vi söker en Sjukhuskemist till enheten för Laboratorieteknik inom Klinisk kemi.
Den huvudsakliga inriktningen kommer att vara ansvar för kromatografiska mätmetoder. Det är ett krav att du har bred kännedom om flera olika analystekniker, speciellt LC-MS/MS och HPLC-tekniker.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
. Felsökning och åtgärder vid driftproblem.
. Uppföljning av vetenskaplig utveckling.
. Upphandling samt införande av nya instrument och metoder.
. Planering, samordning och kontroll av den kliniska verksamheten inom Laboratoriemedicin Dalarna.
. Produktionsuppföljning och optimering.
. Tolkning och bedömning av analysresultat.
. Konfigurering i laboratorieinformationssystem.
. Integrering med automationssystem.
. Utbildning och handledning inom arbetsområdet.
. Uppföljning, utveckling och förbättring av kvalitetssäkringssystem.
. Kontakt och samarbete med leverantörer av instrument och analysmetoder.
. Resor i tjänsten förekommer vilket kräver att du innehar körkort för personbil.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk examen med tyngdpunkt på kemi. Du har erfarenhet av och bred kunskap gällande kromatografi och HPLC-system samt masspektrofotometri.
Meriterande är kunskap och erfarenhet inom:
. Klinisk laboratorieverksamhet och speciellt LC-MS/MS och HPLC-tekniker.
. Laboratorieorienterad IT-teknik och systemintegration
Vi tror att du är en person som kan driva projekt, självständigt planera förbättringsarbete samt samarbeta väl i arbetsgruppen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.