Vill Du vara med och bygga upp Kris- och Traumamottagningen för asylsökande

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

En nyinrättad Kris- och Traumamottagning för flyktingar och asylsökande startade under 2016. Mottagningen, som har ett länsuppdrag, organiseras inom vuxenpsykiatrin i Dalarna med placering i Borlänge i nära anslutning till psykiatriska mottagningen. Uppdraget för mottagningen är i första hand att erbjuda vård och behandling till personer som är flykting eller asylsökande och som är allvarligt traumatiserade av händelser i samband med krig, tortyr eller annat samhälleligt våld. Bemanningen på mottagningen är planerad till 5 medarbetare, medicinsk sekreterare på deltid och psykiater som konsult.

Mottagningen ska erbjuda evidensbaserad traumabehandling till personer från 15 års ålder, som traumafokuserad terapi, narrativ exponerings- psykoterapi samt KBT individuellt, i grupp eller familjevis. Enheten ska också vara uppdaterad på ny kunskap och främja kunskapsutvecklingen på området inom Landstinget Dalarna. Enheten ska utgöra stöd till andra i Landstinget som möter dessa människor i sitt arbete, både vad det gäller arbetssätt men också förståelse för kulturella aspekter.
- Bedömning och viss utredning
- Psykoterapeutisk behandling individuellt, för par och i grupp.
- Psykoedukativa insatser, för att öka kunskapen om psykisk ohälsa, sömn, trauma etc. hos patienterna
- Konsultation och handledning inom området till andra inom LD
- Föreläsning och utbildning inom området
Tillsammans med andra delar av vården utföra dokumentation av tortyr.
Personer som behöver psykiatrisk vård för annan samtidig ohälsa skall få det på samma sätt som andra utifrån problematikens art och grad. För allvarliga tillstånd på BUP (15-17 år) respektive vuxenpsykiatrin eller hos primärvården vid mindre allvarliga besvär.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som har en grundläggande hälso- och sjukvårdsutbildning och psykoterapeutisk kompetens, gärna leg. psykolog eller socionom men även annan hälso- och sjukvårdsbakgrund går bra.

Erfarenheter av att arbeta med bedömning och psykologisk behandling av personer som är traumatiserade är meriterande.

Goda kunskaper om modern kris- och traumabehandling är nödvändigt. Att kunna möta personer i kris på andra språk än svenska är också meriterande liksom erfarenhet av att möta personer från andra kulturer och förståelse för olika kulturella sammanhang.
Du kommer att arbeta självständigt med bedömning och behandling men med stöd av och ibland tillsammans med, övriga teammedlemmar.
Du kommer att erbjudas handledning och vidareutbildning utifrån behov.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. Körkort är önskvärt.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.