Överläkare till Smärtrehabilteringen i Säter

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Smärtrehabilitering Säter bedömer, behandlar och rehabiliterar personer med komplicerade, långvariga, godartade smärttillstånd i rörelseorganen. Vi är Landstinget Dalarnas specialistresurs inom området och erbjuder öppenvård. Verksamheten är belägen i Säters kommun i Dalarnas län.
Organisatoriskt tillhör vi Geriatrik och rehabiliteringsmedicin Borlänge, Falun Säter.
Våra multiprofessionella team består av läkare, sjukgymnast, psykolog, sjuksköterska, bettfysiolog, socionom och kliniksekreterare. Vi erbjuder främst Multimodal rehabilitering MMR 2.

Du som läkare kommer både att ingå i ett team och att arbeta självständigt utifrån de behov verksamhetens patienter har. Du förväntas hålla en del utbildning/föreläsningar samt delta i utvecklingsarbete inom specialistområdet. Du kommer att vara medicinskt ledningsansvarig samt ingå i ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Du är legitimerad läkare med specialistkompetens inom rehabiliteringsmedicin eller annan lämplig specialist med smärtkompetens.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper
Körkort krävs för tjänsten.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.