Psykolog leg alt PTP-psykolog, Habiliteringen Borlänge

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Habiliteringen är Landstingets specialistresurs för habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Habiliteringen är en länsövergripande organisation med fem enheter.
Varje enhet har medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. Arbetet bedrivs i team. Den aktuella tjänsten vid Borlänge Habilitering innebär arbete med barn och ungdomar med funktionshinder.
Vi erbjuder Dig stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, trevliga arbetsmiljö, väl planerad introduktion och handledning av erfarna kollegor.

Psykologens arbetsuppgifter är; att i nära samarbete med övriga i teamet ansvara för det psykologiska behandlingsarbetet, göra utredningar och funktionsbedömningar samt klarlägga behov och ge individuellt anpassade insatser.
Psykologen ska även ge terapeutiska insatser samt utbildning, handledning och stöd till närstående, personal och andra berörda.

Kvalifikationer

Leg psykolog, eller PTP.
Gärna erfarenhet av habilitering eller annan verksamhet som rör barn och ungdomar.
Du har god samarbetsförmåga och är intresserad av att arbeta i team med andra yrkesgrupper.
Goda kunskaper om utvecklingspsykologi, neuropsykologi och KBT inriktad behandling är meriterande.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.