Handläggare Patientnämndens kansli

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Arbetsplatsbeskrivning
Patientnämnden är en egen förvaltning och en verksamhet i ständig utveckling. Vi handlägger patienters synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården och främjar deras kontakter med hälso- och sjukvården i landsting och kommun samt tandvården. Patientnämnden ska informera allmänhet, vårdpersonal och andra berörda om vår verksamhet samt rapporterar iakttagelser och avvikelser till vårdgivare, ledning och politiken. Genom detta bidrar vi till arbetet med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. I vårt uppdrag ingår också ett ansvar för att tillsätta stödpersoner för patienter som vårdas med tvång.

Arbetsuppgifter
Arbetet består företrädesvis av telefonkontakter men också av personliga möten.
I arbetet ingår att tala inför större och mindre grupper samt att planera och hålla i informationsinsatser.
I tjänsten ingår att ansvara för Stödpersonsuppdraget. Rekrytera, tillsätta och ansvara för utbildning av stödpersoner till patienter som vårdas med tvång.

Placeringsort Falun. Resor i tjänsten både i länet samt nationellt förkommer.

Kvalifikationer

Skall-krav:
Legitimerad yrkesutövare med högskolekompetens
Körkort erfordras då resor ingår i tjänsten.

Meriterande.
Erfarenhet från olika delar av hälso- och sjukvården samt av administrativt arbete och av att organisera och planera processer, projekt och arbetsuppgifter.

Personliga egenskaper:
Skapar förtroende och ger god service till patienter, verksamheter och medarbetare.
Tar ansvar för sitt uppdrag och sina arbetsuppgifter i en verksamhet under ständig förändring.
Ger och tar emot information på ett tydligt sätt och anpassar kommunikationssätt och innehåll till mottagaren

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.