Tvätterichef

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Landstingsservice uppdrag är att leda, utveckla, utföra och effektivisera servicetjänster till Hälso- och sjukvården och övriga verksamheter inom och i samverkan med Landstinget Dalarna. Detta gör vi inom områden som t.ex. transport-, städ-, tvätt-, kost och fastighetsteknisk service. Landstingsservice har ca 460 medarbetare och omsätter ca 300 MSEK. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Landstingsservice söker nu en Tvätterichef för Landstingets Tvätteri i Fredriksberg

Vi vill att det här arbetet ska präglas av samarbete, öppenhet, respekt ansvar och ärlighet. Att vilja varandras framgång och att tillsammans nå de strategiska målen - det skapar en gemensam, sund och utvecklande kultur. Vi söker nu Dig som vill vara en del i den här resan, som med prestigelöshet, vilja och mod leder Landstingsservice in i framtiden.

Arbetsuppgifter

Arbetsbeskrivning:
Du kommer till en organisation med lång tradition av service mot Hälso- och sjukvården, Tandvården och övrig kärnverksamhet, där beslutsvägarna internt inom Landstingsservice är korta och där det finns gott om utrymme för egna initiativ.

Din uppgift är att aktivt leda och utveckla verksamheten genom direkt underställda chefer så att de strategiska målen uppnås på ett kostnadseffektivt sätt med hög kvalitét och kundnöjdhet. Du ansvarar och leder tvätteriverksamheten med tillhörande fastighetsdrift och panncentral med ångpannor eldade med fastbränsle (pellets) och olja.

Som Chef för Tvätteriet kommer du dels att ha stöd från din Verksamhetschef och dels att ha stöd av en FM-enhet vars uppgift är att med ett processorienterat synsätt koordinera och utveckla Landstingsservice servicetjänster, i syfte att främja kärnverksamheten och den totala koncernnyttan.

Du rapporterar till Verksamhetschefen och ingår i dennes ledningsgrupp.

I uppdraget som Chef för tvätteriet ingår personal-, ekonomi-, verksamhets- samt processägaransvar. Placeringsort Fredriksberg.

I din ledarroll ligger också ett ansvar för din personals arbetsmiljö och trivsel samt ett fokus på deras utveckling, motivation och samarbetsförmåga. Du sätter även tydliga mål och följer upp dessa.

Övriga upplysningar:
Inom Landstingsservice så tillämpas i regel 3-års förordnanden specifikt för chefstjänster. Du har en tillsvidare anställning med lämplig grundprofession. Intervjuer kommer ske löpande.

Kvalifikationer

Krav utbildning och erfarenhet:
Eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Körkort B
Chefserfarenhet > 3år
Erfarenhet utifrån budgetprocess, ekonomisk uppföljning/analys etc
>3 års erfarenhet från flödesorienterad produktion/industriell verksamhet
Allmän datakunskap, t.ex. Officepaketet
Erfarenhet från drift av panncentraler med ångpannor och fastbränsleeldning
Goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift

Meriterande utbildning och erfarenhet:
Kännedom om processorienterad organisation
Grundläggande kunskaper i arbetsrätt, och arbetsmiljö
Grundläggande kunskaper om riskhantering
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet att leda genom andra chefer
Erfarenhet att leda i förändring
Erfarenhet från tvätteriverksamhet.
Erfarenhet från fastighetsdrift
Erfarenhet av kompetensförsörjning
Erfarenhet från upphandling
Erfarenhet av politikerstyrd organisation

Personliga egenskaper:
I arbetet ingår att organisera och planera aktiviteter på ett effektivt sätt där du har förmåga att se vilka uppgifter som ska prioriteras. Det betyder att du kan arbeta med flera uppgifter parallellt och behåller ordningen även i pressade situationer.

Du företräder alltid arbetsgivaren och är lojal med fattade beslut.

Din ledarstil är sådan att du coachar genom att skapa intresse, motivation och engagemang, vilket innebär att du löser uppgifter tillsammans med andra på ett effektivt sätt och tar samtidigt hänsyn och är lyhörd till hur andra fungerar. Du kommunicerar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt och verkar för ett bra samarbetsklimat.
Vi söker dig som har förmågan att arbeta självständigt, fatta beslut även i komplicerade frågor och agerar förtroendegivande samt förutser konsekvenserna av ditt handlande i en given situation.

Du känner att du kommer till din rätt i en miljö med fokus på utveckling och resultat.
Vi lägger extra stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Facklig upplysning
. Kommunal - Kommunal Falun Hälso och Sjukvården - kommunal.falun@ltdalarna.se - Tel: 023-49 27 88
. Kommunal - Kommunal Mora - kommunal.mora@ltdalarna.se - Tel: 0250-49 30 93
. Ledarna - Ulla Viklund - ulla.viklund@ltdalarna.se - Tel: 023-49 09 48 , 070-6779159
. Vision - Maria Linde - vision.falun@ltdalarna.se - Tel: 023-490850
. SACO - Annelie Sundstedt - Annelie.Sundstedt@ltdalarna.se - Tel: 073-0621170
. Kommunal - Kommunal Säter - kommunal.säter@ltdalarna.se - Tel: 0225-494587