Rehabkoordinator, Psykiatrin norra och västra

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Vuxenpsykiatrin i Dalarna är en samlad specialistverksamhet och tillhör division psykiatri inom Hälso- och sjukvården. Den psykiatriska öppenvården är indelad i tre geografiska basenheter och med slutenvårdskliniker i Säter och Falun.
På psykiatrimottagningen i Mora finns en bred specialistpsykiatrisk kompetens samlad. På mottagningen arbetar psykologer, psykiatriker, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, skötare/undersköterskor och medicinska sekreterare.
Inom basenheten finns dessutom tre psykiatriska mottagningsteam i Mora, Rättvik och Malung som är bemannade upp till sjuksköterskenivå.
Vårt uppdrag är att diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med svårare psykiatriska tillstånd såsom psykoser, bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, komplicerad PTSD och allvarligare ångest- och depressionstillstånd.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har gjort en överenskommelse med landstinget kring en funktion för koordinering för att i ett tidigt skede kunna samverka kring individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för att förkorta sjukfall och främja återgång i arbete. Funktionen rehabkoordinator ska kunna vara ett bra stöd för läkare och kunna etablera bra samarbetskanaler. I uppdraget ingår direkt patientarbete i form av kartläggning av behov, motiverande samtal och att vara en stödjande funktion i rehabiliteringsprocessen.
I arbetsuppgifterna kommer samverkan både intern och externt att ingå men också att vara ett stöd åt annan personal i sjukskrivningsfrågor. Analys av sjukskrivningsstatistik och att arbeta med förebyggande insatser för personer med psykiskt ohälsa ingår som en del i arbetet.
Tjänsten som rehabkoordinator är nyinrättat vilket kan innebära att andra arbetsuppgifter kan tillkomma efter hand.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med god kunskap om Försäkringskassans uppdrag och arbetssätt. Meriterande är också kunskap och erfarenhet av specialistvårdspsykiatri.
Arbetet innebär både intern och extern samverkan. Mottagningen eftersträvar ständig förbättring och du behöver vara delaktig i pågående utvecklingsarbeten.

Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

Välkommen med din ansökan!!

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.