VERKSAMHETSCHEF OP/AN/IVA, FALU LASARETT

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet. Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet. Antar Du utmaningen att leda verksamhetsområde OP/AN/IVA (operation, anestesi och intensivvård) på Falu lasarett?
Hälso- och sjukvården i Dalarna är organiserad i fyra divisioner. Operationsverksamhet bedrivs på länets två kirurgiska akutsjukhus i Falun och Mora. OP/AN/IVA-kliniken på Falu lasarett omfattar centraloperation (10 OP-salar), dagkirurgisk operationsavdelning (5 OP-salar), intensivvårdsavdelning (8 vårdplatser), uppvakningsavdelningar, anestesimottagning och sterilteknik. På operationsavdelningarna bedrivs operationer inom kirurgi, ortopedi, gynekologi och obstetrik. Totalt utförs c:a 13000 operationer per år. Verksamheten håller hög kvalité och investerar kontinuerligt i högteknologisk utrustning som t.ex. operationsrobot och pågående installation av hybridsal för att ytterligare utveckla avancerad kärlkirurgi. Anestesiservice ges till ÖNH-kliniken med separat operationsavdelning och till andra enheter där anestesiresurser behövs t.ex. vid radiologiska undersökningar eller ECT. Totalt ges 5000 externa anestesier per år utanför operationsavdelningarna. Intensivvårdsavdelningen servar samtliga kliniker på Falu lasarett, med c:a 2500 patienter per år varav 900 IVA-patienter och 1100 patienter i behov av postoperativ övervakning. Kliniken samarbetar med AN/IVA-kliniken på Mora lasarett för att nyttja länets intensivvårdsresurser optimalt. Några av klinikens läkare tjänstgör på Dalarnas ambulanshelikopter. Totalbemanningen utgörs av c:a 340 medarbetare och klinikens årsbudget motsvarar 280 mkr

Arbetsuppgifter

Som verksamhetschef ska Du leda utvecklingen av OP/AN/IVA-kliniken utifrån ett helhetsperspektiv av hälso- och sjukvård, med ansvar för att verksamheten uppfyller en hög vårdkvalité, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet.
Du ansvarar för att upprätthålla och vidareutveckla verksamhetens samlade kompetens och arbetssätt i överensstämmelse med kliniska behandlingsprinciper och vetenskapliga rön.
Din vision är att verksamheten skall bedriva modern operations- och intensivvård i frontlinjen, där varje patientkontakt och arbetsmoment tillför ett tydligt medicinskt värde.
Du bidrar starkt till att arbetet inom klinikens ledningsgrupp även fortsättningsvis karaktäriseras av dynamik, flexibilitet och framåtsträvan i öppen dialog och positivt klimat.
Samarbete med både interna och externa vårdaktörer ingår i uppdraget, både inom och utom länet.

Verksamhetschefens uppgift är också att, tillsammans med medarbetarna, skapa välfungerande enheter med en god, stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Du analyserar kontinuerligt uppsatta verksamhetsmål och relevant verksamhetsstatistik som du rapporterar till din närmaste chef parallellt med återkoppling till Dina medarbetare.

Grundanställning tillsvidare, heltid, i en för grundkompetensen relevant befattning. Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnade, heltid, där nuvarande förordnandetid är fyra år med möjlighet till förlängning.

Landstinget Dalarna erbjuder även chefsutbildning för alla verksamhetschefer, en utbildning som planeras tillsammans med din chef.

Kvalifikationer

Du har en gedigen professionell bakgrund inom hälso- och sjukvården. Du har en adekvat högskoleutbildning och analys- samt beslutsförmåga såväl strategiskt som operativt.

Det är viktigt att Du är en god kommunikatör och att Du leder genom andra. Ditt ledarskap inbjuder till delaktighet, engagemang och att medarbetarna växer. Du har erfarenhet av ekonomi, personal- och arbetsmiljöfrågor, samtidigt som Du noga följer den medicinska utvecklingen.
Chefs- och ledarerfarenhet från uppdrag av liknande karaktär och storleksordning är värdefulla liksom erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation.

Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO, Annelie Sundstedt, 0243-497371, annelie.sundstedt@ltdalarna.se
Kommunal, Mona Månsson, 070-5815628, mona.mansson@ltdalarna.se
LEDARNA, Elisabeth Gyllenhak Grop, 0250-493490, elisabeth.grop@ltdalarna.se
Vårdförbundet, Kerstin Erlandsson, 070-2241432 kerstin.erlandsson@vardforbundet.se
Vision, Margaretha Nordman, 023-490850, margaretha.nordman@ltdalarna.se

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.