Sjuksköterkor Avd.68 med extra lönesatsning!

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Avdelning 68 är en gemensam resurs för hela BUP Dalarna. Vi har fyra vårdplatser men även möjlighet att arbeta med familjen hemma om det är den bästa hjälpen.

Avdelningens uppdrag är att arbeta med akuta situationer och kortare inläggningar. Fördjupad barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning/utredning görs på öppenvårdsmottagningarna men enstaka gånger behöver den göras på avdelningen. En vårdnadshavare läggs in tillsammans med barnet/ungdomen och vi har kontakt med övriga familjen.

Till avdelning 68 kommer man antingen genom sin öppenvårdsmottagning eller genom vår länsgemensamma jour - se Akuta ärenden

På avdelningen samarbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, behandlingsassistenter, skötare/undersköterskor (avdelning 68) och specialpedagog tillsammans.

Vi samarbetar alltid med den öppenvårdsmottagning dit barnet/ungdomen hör. Vid inläggning görs en vårdplanering tillsammans med familjen. Det man kommer överens om skrivs ner i en vårdplan. När det behövs samarbetar vi också med t ex socialtjänst, barn- och ungdomsmedicin och skola. Då skrivs en samordnad individuell plan. Där gör man klart vilken hjälp som behövs från olika håll och även samordnade individuella planen följs upp för att se att det som man bestämt har gjorts.

De flesta fortsätter sin kontakt med öppenvårdsmottagningen efter utskrivning eller också hjälper avdelningen till så att man får kontakt där.

Sjuksköterskerollen:
Du har det övergripande omvårdnadsansvaret för inneliggande patienter. Du leder och fördelar omvårdnads- arbetet på avdelningen. Du deltar i ronder tillsammans med teamet.
Du får ett spännande och omväxlande jobb med patienter och föräldrar i fokus. Vi satsar just nu på att utveckla b la sjuksköterskans roll på avdelningen.

Vi ser gärna att du deltar i vår länsgemensamma jourverksamhet.

Kvalifikationer

Kvalifikationer
Leg sjuksköterska, gärna med psykiatrisk vidareutbildning.
Har du tidigare erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri eller från näraliggande område uppskattar vi det. Eftersom vi jobbar i team och med barn/ungdomar och föräldrar lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Att du är intresserad av att delta i utvecklingsarbetet på avdelningen ser vi som självklart. Du har körkort.

Psykiatrins heldygnsvård och BUP avdelning 68 har en löneutvecklingsstege: 4000 kr vid start + 1000 kr efter ett år + 1000 kr efter två år. Vilket innebär 6000 kr i månden extra efter två år + årlig lönerevision.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.