Assistent 100% Barnhälsovårdsenheten och Primärvårdsledning Dalarna

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Barnhälsovårdsenheten (BHV-enheten) och Primärvårdsledningen söker en ny medarbetare för administrativa arbetsuppgifter då BHV-enhetens assistent går i pension december 2018.

Arbetsuppgifter

I BHV-enhetens uppdrag ingår att följa barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv, verk-samhetsutveckling samt fortbildning av personal.

Assistenten arbetar i team med övrig personal på BHV-enheten. I teamet ingår BHV-överläkare, samordnare BHV/vårdutvecklare, samordnande MHV/BHV-psykolog och BHV-dietist.

Vi välkomnar dig som har ett intresse och engagemang för barnhälsovård och erbjuder ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete med eget ansvar och kontaktnät lokalt, regionalt och nationellt.

Arbetsuppgifter BHV-enheten:
. Författa och formulera BHV-dokument.
. Publicera, uppdatera och redigera dokument och rutiner på Primärvårdens/BHV´s arbetsrum på INTRA och externa WEB-sida och Rikshandboken BHV.
. BHV-enhetens diarium
. Delaktig i arbetet med kvalitetssäkring och verksamhetsuppföljning via BILD och vårt nationella kvalitetsregister BHVQ.
. Utveckla e-hälsa och formulär.
. Heroma.
. Förråd och fakturahantering
. Tillhandahålla material och boka lokaler för BHV´s utbildningsinsatser.

Kvalifikationer

Vi söker främst dig som har administrativ utbildning, t ex Medicinska sekreterarprogrammet 120 p.
Vårdadministrativa programmet 120 p.
YH-utbildning 400 p.
1-årig eftergymnasial vårddokumentations utbildning, men även annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig kan vara aktuell.

Meriterande:
. Goda kunskaper i IT/data, webpublicering-Intra, Word och Excel.
. Erfarenhet av liknande arbete

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Den stora kontaktytan kräver lyhördhet, flexibilitet och god samarbets- och organisationsförmåga.
Rollen är bred och innefattar att du har lätt för att strukturera ditt arbete samt har förmåga att göra prioriteringar för att tillmötesgå verksamhetens behov.

Arbetsinnehåll och arbetssätt är under ständig förändring för att tillhandahålla en bra service såväl inom som utanför enheten.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.