Leg Psykolog/ PTP psykolog Habiliteringen Barn och unga, Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Habiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet som finns på fem orter i Dalarna som arbetar med barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Enheterna har medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens.
Habiliteringen i Falun har upptagningsområde Falun och Leksand.

Arbetet bedrivs i team och den aktuella tjänsten innebär arbete med barn och unga. Psykologens arbetsuppgifter är att i nära samarbete med övriga i teamet ansvara för det psykologiska behandlingsarbetet, göra utredningar och funktionsbedömningar samt kartlägga behov och ge individuellt anpassade insatser.
Psykologen ska även ge terapeutiskt inriktade insatser samt utbildning och stöd till Barnet/ ungdomen, närstående, personal och övriga i nätverket.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du är PTP psykolog gärna ha KBT inriktning och kunskap inom neuropsykologi. Önskvärda meriter är kunskap om
funktionsnedsättningar.
Våra stora målgrupper är rörelsehinder, autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Eftersom du kommer att arbeta i team lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga, social kompetens och personlig lämplighet. Du har även förmåga att arbeta självständigt.
Vi erbjuder dig stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, trevlig arbetsmiljö och handledning av erfarna kollegor
Då det förekommer en del externa kontakter är körkort önskvärt.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.