Arkivchef/landstingsarkivarie

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.


Landstingsarkivet arbetar för att vårda, bevara och tillhandahålla handlingar från främst Landstinget Dalarna. Landstingsarkivet fungerar även som ett slutarkiv för Ludvika kommun. Arkivet förvarar även ett stort antal arkiv som belyser näringsverksamheten i framför allt Västerbergslagen med tonvikt på gruv- och bruksnäringen, från 1600-talet fram till 1900-talet. 2016 nominerades arkivet till Årets arkiv. Arkivet finns i nybyggda, välanpassade lokaler i Ludvika lasarett. Arbetsplatsen består utöver arkivchefen av fyra medarbetare.

Arbetsuppgifter

Arkivchefen ansvarar för arkivavdelningens verksamhet och administration samt har personal- och ekonomiansvar för verksamheten. Arkivchefen ingår i landstingets administrativa enhets ledningsgrupp. Tjänsten kombinerar långsiktigt strategiskt arbete med direkta operativa uppgifter kopplat till allmänhetens och verksamhetens behov av stöd. I egenskap av landstingsarkivarie biträder du arkivmyndigheten, dvs. Landstingsstyrelsen med tillsynsverksamhet, är engagerad i landstingets informationshantering och e-arkivering.

Arbetet består i huvudsak av:


. Planering av arkivverksamheten på kort och lång sikt samt göra de prioriteringar som är nödvändiga.

. Framtagande och förbättring av rutiner och administrativa verktyg för att verksamheten skall fungera så bra som möjligt.

. Bistå landstingets verksamheter med utbildning, tillsyn, råd och hjälp i arkivfrågor.

. Handläggning och föredragning av de arkivärenden som skall beslutas av landstingets arkivmyndighet.

. Deltagande i det lokala och regionala arbetet med digital långtidsarkivering inom R7e-arkiv.

. Upprättande av avtal och handha kontakterna ed arkivavdelningens externa kunder.

. Genomföra regelbundna arbetsplatsträffar och årliga medarbetarsamtal samt lönesättning av personalen. Göra personalen delaktig i verksamhetsplaneringen samt främja en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

. Upprätta budget och bokslut för arkivverksamheten samt fortlöpande följa den ekonomiska utvecklingen.Arkivchefen har huvudansvaret för att men- och sekretessprövningar görs på ett korrekt sätt, hantering av PUL-frågor samt i övrigt delta i de löpande arbetsuppgifterna på arkivet.

Anställningen innebär en tillsvidareanställning i grundprofessionen, samt ett chefsförordnande under tre år med möjlighet till förlängning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning samt minst 60 högskolepoäng i arkivvetenskap.
Du har flerårig arbetslivserfarenhet av för tjänsten lämplig tjänstgöring i offentlig eller privat verksamhet, goda kunskaper om regelverken för hantering av allmänna handlingar inom offentlig förvaltning, arkiv- och offentlighetslagstiftning samt god kännedom om digitalt långtidsbevarande av information, om utveckling, förvaltning och avställning av IT-system.

Utbildning i systemvetenskap och/eller e-förvaltning är meriterande.

Arbetsuppgifterna ställer stora krav på samarbetsförmåga och servicekänsla. Du är noggrann, har god samarbetsförmåga och god vana att kartlägga verksamheters processer. Du är strukturerad och gillar att arbeta i kreativa möjligheter. Du föredrar att jobba med många "bollar i luften" samtidigt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Som person är du analytisk, utvecklingsinriktad och drivande. Du har god förmåga att leda ett arbetslag/arkivinstitution med väl utvecklad organisationsförmåga och samarbetsförmåga.

B-körkort är ett krav då verksamhetsområdet sträcker sig över hela Dalarna och innebär en del resor.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.