Sjuksköterska APK Säter 93, extra Lönesatsning!

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Allmänpsykiatriska kliniken har vårdenheter både i Falun och Säter och bedriver akutpsykiatrisk vård med flera inriktningar. I Säter finns klinikens akutmottagning och tre allmänpsykiatriska avdelningar.

Avd 93 har 12 platser och behandlar främst patienter med förstämningssyndrom, personlighetsstörningar och i viss mån psykotiska syndrom. Vi har ett nära samarbete med klinikens ECT-enhet och Behandlingsteam med kurator, psykolog och arbetsterapeut. Sjuksköterskor och skötare arbetar tillsammans i vårdlag. Avdelningssamordnaren sköter mycket av det vårdadministrativa arbetet. Det har frigjort mer tid för patientnära arbetsuppgifter, vi siktar också mot ett mer personcentrat förhållningssätt.

Vi erbjuder dig goda möjligheter till fortbildning och att delta/driva utvecklingsprojekt på avdelningen i samarbete med Psykiatrins utvecklingsenhet.
Vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga löner, och vi har dessutom extra löneincitament för Säter som vid anställning ger 4000:- i månaden utöver grundlön, och nästkommande två år ges ett lönepåslag på 2000:- i månaden per år. Totalt efter två år ger incitamentet således 8000:- i lönepåslag. Den som flyttar till Dalarna och blir anställd hos oss kan erbjudas flyttbidrag

Kvalifikationer

Du är leg sjuksköterska. Specialistutbildning i psykiatri liksom erfarenhet av psykiatri är meriterande men inget krav.

Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och vill jobba i team där patienten ingår som en självklar medlem. Du är intresserad av att arbeta med vård- och behandlingsinsatser till patienter med allvarliga psykiatriska symtom i det akuta skedet.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.