Leg. Psykolog Smärtrehabilitering

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Smärtrehabilitering Landstinget Dalarna bedömer, behandlar och rehabiliterar personer med komplicerade, långvariga, godartade smärttillstånd i rörelseorganen. Vi är Landstinget Dalarnas specialistresurs inom området och erbjuder öppenvård. Verksamheten är belägen i Säters och Faluns kommun i Dalarnas län. Organisatoriskt tillhör vi Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin Borlänge Falun Säter.
Våra multiprofessionella team består av läkare, sjukgymnast, psykolog, sjuksköterska, bettfysiolog, socionom och kliniksekreterare. Vi erbjuder Multimodal rehabilitering MMR 2.

Vi arbetar i multiprofessionella bedömnings- och rehabiliteringsteam. Vår rehabilitering bedrivs främst i gruppform och i viss mån individuella insatser. Psykologens arbete är att vara en viktig del av teamet i bedömningsarbetet men också att ha en central roll i det ACT-baserade behandlingsarbetet

Kvalifikationer

Du är leg psykolog med grundläggande KBT-utbildning. Erfarenhet av liknande verksamhet och/eller psykiatri är meriterande.
Möjlighet till vidareutbildning inom ACT finns. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort önskvärt.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.