Föreståndare brandfarlig vara, Kemikaliesamordnare

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Arbetsuppgifter

Brandfarlig vara, 50 %
. Samordna och vara stöd för ledning, verksamhetschefer och lokala föreståndare när det gäller frågor och arbete kring brandfarlig vara.
. Ta fram styrdokument och riktlinjer för organisation, hantering och förvaring brandfarlig vara.
. Ingå i Brandkommittén som är en stödfunktion till ledningen när det gäller brandskydd och styrande regler.
. Ta fram underlag för tillståndsansökan för hantering av brandfarlig vara till räddningstjänsten för de orter som krävs.
. Ta fram explosionsskyddsdokument med klassningsplaner där det krävs.
. Bestämma nivå och innehåll på utbildningar inom området brandfarlig vara.
. Initiera och driva genomförandet riskanalyser för att hitta, bedöma och förebygga risker på central och lokal nivå.
. Delta i det systematiska brandskyddsarbetet tillsammans med brandsamordnare inom respektive förvaltning.

Kemikalier, 50 %
. Administrera landstingets kemikalieregister.
. Samordna och vara stöd för ledning, linjechefer och kemikalieregistratorer när det gäller frågor och arbete kring kemikalier.
. Ta fram styrdokument och riktlinjer för organisation, hantering och förvaring av kemikalier.
. Ta fram underlag för tillståndsansökan för hantering av tillståndspliktiga kemikalier om så krävs.
. Bestämma nivå och innehåll på utbildningar för avdelningarnas kemikalieregistratorer.
. Initiera och driva genomförandet av riskanalyser för kemikalier i samarbete med arbetsmiljöfunktionen.
. Hantering i avvikelsesystem vid tillbud och olyckor och rapportering om så krävs.

Placeringsort är Falun men arbetet medför resor i tjänsten varför körkort B är ett krav. Anställningen förutsätter godkänd säkerhetsprövning och tjänsten är placerad i säkerhetsklass 3.

Kvalifikationer

. Kunskap om Lagen om Brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) och tillhörande lagstiftning inom området brandfarlig vara och förmågan att praktisera lagstiftningen och föreskrifter i Landstinget Dalarna.
. Ha kännedom om brandfarliga varors egenskaper och risker.
. Genomgått föreståndarutbildning för brandfarlig vara eller motsvarande kunskaper på annat sätt.
. Kunskap om Lagen om kemikalielagstiftningarna och förmågan att praktisera lagstiftningarna och föreskrifterna i Landstinget Dalarna
. Arbetslivserfarenhet inom området brandfarlig vara och kemiska produkter.
. Du har god datorvana och kan hantera Office paketet, du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Vidare har du god samarbets- och kommunikationsförmåga, är målinriktad, har drivkraft och förmåga att arbeta självständigt och är initiativrik. Ditt mål är alltid att nå praktiska lösningar.
. Tjänsten innebär mycket kontakt med verksamheter vilket innebär att du som person måste vara lyhörd och pedagogisk i ditt arbetssätt.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.