Socionom/Kurator vikariat, Vuxenhabiliteringen Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Arbetsuppgifter

Habiliteringen i Landstinget Dalarna är en länsövergripande specialistresurs som finns på fem orter i länet.
Varje enhet omfattar barn- och ungdomshabilitering och vuxenhabilitering. Medarbetarna samverkar i tvärvetenskapliga team med medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social kompetens.

Habiliteringens uppdrag består i att erbjuda personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar sammansatta specialistinsatser för att uppnå bästa möjliga funktionsförmåga och en god livssituation.

En av våra kuratorer på Vuxenhabiliteringen ska vara tjänstledig för studier och vi söker nu en vikarie. Anställningen avser vikariat t o m 2019-09-30.
Förlängning av vikariatet kan ev bli aktuellt.

Kuratorns arbetsuppgifter är att i nära samarbete med övriga i teamet ansvara för det psykosociala utrednings- och behandlingsarbetet.

Kuratorn skall vara väl insatt i enskilda personers funktionshinder och sociala situation och utifrån detta utarbeta förslag till åtgärder för att underlätta deras levnadsförhållanden.

Kuratorn ger information om samhällets stödinsatser och hjälper till att samordna dessa. Kuratorn ger också samtalsstöd till den enskilde och deras nätverk.

Kvalifikationer

Du är socionom, gärna med några års erfarenhet och med kunskap och intresse för att arbeta med Habiliteringens uppdrag.

Du är en öppen och flexibel person som både kan jobba individuellt och tillsammans med andra.
Det är viktigt att du har intresse för Habiliteringens målgrupp och det är meriterande om du tidigare arbetat med personer med funktionsnedsättning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.