PTP-psykolog i Primärvården Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Du skall arbeta enligt nationella riktlinjer med bedömning, behandling, råd och stöd utifrån lätt och måttlig psykisk ohälsa på primärvårdsnivå. Du kommer att ha enskilda besök, bedriva gruppverksamhet och även samarbeta internt och externt inom landsting och kommun.

Tjänsten delas mellan MHV/BHV och Samtalsmottagningen Barn och Unga.

Landstinget Dalarna har ett PTP-program.

Kvalifikationer

Du är PTP-psykolog.
Vi söker dig som har intresse och nyfikenhet för gravida, föräldrar, barn och ungdomar 0-17 år.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.