1:a linjens chef på Mottagningsenheten Mora Lasarett

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Vi söker nu en 1:a linjens chef som med stort engagemang leder och ansvarar för Mottagningsenheten på Mora lasarett. Enheten är en öppenvårdsmottagning för ortopedi och kirurgi.

Arbetsuppgifter

Som 1:a linjens chef är din uppgift att aktivt leda och utveckla verksamheten så att de strategiska målen uppnås på ett kostnadseffektivt sätt med överenskommen kvalitét och kundnöjdhet.

I uppdraget ingår personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar.
I din ledarroll ligger också ett ansvar för din personals arbetsmiljö och trivsel samt ett fokus på deras utveckling, motivation och samarbetsförmåga.

Du sätter tydliga mål och följer upp dessa.

Inom Landstinget tillämpas i regel 3-års förordnanden specifikt för chefstjänster.
Du får en tillsvidare anställning som sjuksköterska på mottagningsenheten.

Vi håller nu på med att utöka våra lokaler då vi varit trångbodda en längre tid. Viss ombyggnad kommer att ske framöver, så att lokalerna blir ändamålsenliga.


Kvalifikationer

Krav:
Att du har några års erfarenhet som sjuksköterska samt att du är flexibel men målinriktad, med förmåga att se båda verksamheterna som finns på enheten. Du har lätt för att samarbeta och kan samverka med övriga samarbetspartners.

Meriterande:
Allmän datakunskap samt de system som landstinget använder för patient och personal administration.
Chefserfarenhet.

Personliga egenskaper:
I arbetet ingår att organisera och planera aktiviteter på ett effektivt sätt där du har förmåga att se vilka uppgifter som ska prioriteras. Det betyder att du kan arbeta med flera uppgifter parallellt och behåller ordningen även i pressade situationer.

Du företräder alltid arbetsgivaren och är lojal med fattade beslut.

Din ledarstil är sådan att du coachar genom att skapa intresse, motivation och engagemang.

Du kommunicerar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt och verkar för ett bra samarbetsklimat.

Du har förmågan att arbeta självständigt, fatta beslut även i komplicerade frågor och agerar förtroendegivande samt förutser konsekvenserna av ditt handlande i en given situation.

Du känner att du kommer till din rätt i en miljö med fokus på utveckling och resultat. Det är naturligt för dig att ta stort ansvar och fatta beslut samtidigt som du är en inkluderande ledare.

I den dagliga verksamheten är du en förebild för dina medarbetare och utvecklar verksamheten genom att leda genom dina medarbetare.

Vi lägger extra stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.