Delprojektledare till Medicinsk Teknik och IT (MiT)

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Medicinsk Teknik och IT (MiT) består av ca 140 personer som ansvarar för både medicintekniska produkter och IT-verksamhet för hela Landstinget Dalarna.

IT-Förvaltning och Utveckling (IT FoU) är en av tre avdelningar på MIT-enheten. IT FoU har tre sektioner, en sektion för Beställningsstöd och två sektioner för Systemförvaltning.
Din organisatoriska placering blir hos Beställningsstöd.

IT FoU är länken mellan verksamhet och IT och erbjuder professionellt stöd vid beställning, utveckling och förvaltning av IT-stöd. Vi genomför projekt, utredningar, samt mindre systemutvecklingsuppdrag och erbjuder stöd till verksamhetens beställare bl.a. inför upphandling, systemförändringar och leveransgodkännande.
Landstinget har en portfölj för "Verksamhetsutveckling med stöd av IT" där både projekt och förvaltningsobjekt har en gemensam portföljstyrgrupp. Pm3 används som förvaltningsmodell och ITIL som processtöd.

Arbetsuppgifter

Landstinget Dalarna skall genomföra en uppgradering av sin IT-plattform till Windows 10 och arbetet kommer att drivas i projektform. Vi erbjuder åtta (8) intressanta och omväxlande tjänster som delprojektledare (DPL), visstidsanställning med varaktighet ca 1 -1,5 år.
Uppdraget som DPL syftar till stor del till att utgöra en kommunikationskanal mellan projektet och verksamheten och har bl.a. till uppgift att säkerställa att tillräckligt förberedelsearbete har utförs inom verksamheten innan införandet av Windows 10.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
. Etablera kontakt med verksamhetsrepresentanter, kommunicera förväntningar och krav från projektet samt säkerställa att specifika krav och behov hos resp. verksamhet återkopplas och adresseras projektet.
. Medverka i inventeringsarbetet avseende datorer, applikationer och tillhörande kringutrustning samt stötta utsedda verksamhetsrepresentanter.
. Säkra att verksamhetsrepresentanter får nödvändigt stödmaterial, instruktioner m.m. för att kunna förbereda och stötta sina medarbetare och kollegor.
. Stötta verksamhetsrepresentanter i själva införandet och säkra att de får nödvändigt stöd efteråt.


Avgränsningar:
Uppdraget som DPL kräver inte djupare teknisk kompetens, dock förutsätts grundläggande förståelse för hur landstingets kärnverksamhet fungerar ur ett processperspektiv.

Kvalifikationer

Vi söker dig med akademisk examen på högskolenivå inom relevanta områden som t ex datavetenskap, systemvetenskap eller IT alternativt motsvarande kunskaper inom IT-området förvärvade på annat sätt.
Erfarenhet från arbete inom Landsting eller annan liknande offentlig verksamhet.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Meriterande är att du har:
.Projektledarutbildning.
.Kunskap och erfarenhet från förvaltningsmodell pm3 och ITIL.
.Grundläggande förståelse för hur landstingets kärnverksamhet fungerar ur ett processperspektiv.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du är intresserad av att vara med och driva projektet framåt, att agera "lok" för den del av verksamhet du blir DPL för.
För att vara framgångsrik i arbetet är du en person som är engagerad och självgående. Du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga, lätt för att samarbeta och kan framgångsrikt driva uppdrag från start till mål.

Rekrytering och anställning kommer att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att lämna in din ansökan.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.