Psykolog, PRIMÄRVÅRDENS SAMTALSMOTTAGNING FÖR BARN OCH UNGA I FALUN

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Primärvårdens Samtalsmottagning för Barn och Unga i Falu kommun söker en psykolog. Verksamheten är ett samarbete mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna där vi tar emot barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vi tillhandahåller råd, stöd, behandling och bedömningar av olika slag. Verksamheten har ett familjeperspektiv där vi arbetar och samverkar nära föräldrar och ibland även andra vårdinstanser som exempelvis Socialtjänst, Skola och elevhälsa, Barn- och ungdomspsykiatri och övrig primärvård. Vi vill uppnå en tidig och god vård för målgruppen som är upp till och med 17 år. På mottagningen arbetar tre psykologer och en socionom, vilka kommer att bli dina närmaste arbetskamrater. Verksamheten är en så kallad lågtröskelverksamhet där målet är korta väntetider och snabba insatser.

Du som är intresserad av att göra skillnad och söker ett stimulerande arbete är välkommen att söka tjänst hos oss.
Vi erbjuder metodhandledning

https://www.1177.se/Dalarna/Hitta-vard/Dalarna/Kontakt/Samtalsmottagning-barn-och-unga-Falun/?ar=True

Du ska arbeta enligt socialstyrelsens riktlinjer med behandling, bedömning av barn och ungdomar och deras familjer samt kunna ge råd och stöd.

PATIENTRELATERANDE UPPGIFTER
. Stöd- och krissamtal
. Informations- och motiverande samtal
. Behandling
. Psykosocial bedömning

INDIREKT PATIENTRELATERANDE UPPGIFTER
. Konsultation/samverkan med annan vårdpersonal internt och externt
. Dokumentation/journalföring

Kvalifikationer

Vi söker dig som är leg. Psykolog. Vi ser gärna att du har erfarenhet av psykosocialt arbete med barn och ungdomar och en KBT inriktning men även andra fördjupningar är önskvärda liksom multikompetens från olika områdesfält rörande människor.

Du skall ha god samarbetsförmåga, vara tillåtande, lösningsfokuserad och beredd att "rådda" i kluriga ärenden. Kunskap om barn och ungdomars normala utveckling, utvecklingspsykologi och systemisk-/familjeteori är ett krav.
Du bör ha erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras föräldrar/nära anhöriga samt erfarenhet av grupputbildning.
Kunskap inom neuropsykiatri/-psykologi, dess diagnoser och diagnostik är önskvärt.
Erfarenhet av arbete inom primärvården och kännedom om landstings och kommunverksamheten är ett plus.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.