Kurator till kuratorsenheten i Falun med möjlighet till länsuppdrag som AKA

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Arbetsuppgifter

Kuratorsverksamheten finns samlad i en gemensam enhet som bemannar de somatiska klinikerna vid lasaretten i Falun, Ludvika och Mora. Vi förser även länets sju palliativa team med kuratorskompetens. Vi är ca 20 medarbetare fördelade på tre orter.

Som kurator bidrar du med det psykosociala perspektivet i hälso- och sjukvården innefattande psykologiskt, systemiskt och socialrättsligt perspektiv gällande patienter och anhöriga. Arbetet syftar till att stärka patienter och närståendes möjligheter att hantera yttre och inre påfrestningar i samband med sjukdom, skada eller kriser. Särskilt uppmärksammas våld i nära relationer, barn som närstående samt risk- och missbruk.

Arbetsuppgifterna innefattar psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete, social information om samhällets olika stödfunktioner, patientutbildning enskilt eller i grupp, stöd till vårdpersonal i psykosociala frågor samt handledning av studenter under verksamhetsförlagd utbildning. Deltagande i internt och externt utvecklingsarbete är en självklarhet.

I tjänsten finns möjlighet till ett treårigt förordnande som Adjungerad Klinisk Adjunkt (AKA), 25% av heltid. Som AKA ansvarar du för att planera, samordna och fördela landstingets VFU-platser för socionomstudenter enligt rådande avtal med lärosäten, vara länken mellan lärosäten och landstingets verksamheter samt att motivera och inspirera landstingets kuratorer och verksamheter att ta emot studenter. AKA-uppdraget är läns- och verksamhetsövergripande och berör samtliga verksamheter i landstinget där kuratorer är verksamma.

Kvalifikationer

Socionomexamen är ett krav, gärna med auktorisation eller motsvarande. Erfarenhet av kuratorsarbete inom hälso- och sjukvård är meriterande liksom fortbildning inom våld i nära relation, barn som närstående samt risk- och missbruk.

Handledarutbildning eller grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) är meriterande.

För förordnandet som AKA krävs förutom socionomexamen även magister/masterutbildning samt erfarenhet av kuratorsarbete inom hälso- och sjukvård. Erfarenhet från handledning av studenter är meriterande.

I Landstinget Dalarna eftersträvar vi jämställdhet och ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället, vi välkomnar därför sökande som bidrar till detta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort erfordras.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.