Psykolog tv enhetschefsuppdrag utredning psykoterapiteam Mora

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.
Vi söker en leg. psykolog till uppdraget som enhetschef med ansvar för det psykoterapeutiska- samt utredningsarbetet!
Vuxenpsykiatrin i Dalarna är en samlad specialistverksamhet och tillhör division psykiatri inom Hälso- och sjukvården. Den psykiatriska öppenvården är indelad i tre geografiska basenheter och med slutenvårdskliniker i Säter och Falun.

På psykiatrimottagningen i Mora finns en bred specialistpsykiatrisk kompetens samlad. Mottagningen är uppdelad i tre olika team: läkarteam, akutteam, utrednings- och behandlingsteam som även inkluderar psykoterapeutiskt arbete.. Det finns ett strukturerat samarbete mellan teamen där man gemensamt fyller de behov av olika kompetenser som finns inom basenheten. På mottagningen arbetar psykologer, psykiatriker, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, skötare och medicinska sekreterare.
Inom basenheten finns dessutom tre psykiatriska mottagningsteam i Mora, Rättvik och Malung som är bemannade upp till sjuksköterskenivå men med läkarbemanning en dag/vecka.

Vårt uppdrag är att diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med svårare psykiatriska tillstånd såsom psykoser, bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, komplicerad PTSD och allvarligare ångest- och depressionstillstånd. I vårt uppdrag ingår även konsultuppdrag vid Mora lasarett och poliklinisk ECT-behandling. Vi har ett akutuppdrag som dagligen bemannas av överläkare 11-17 där även hembesök tillsammans med utbildningsläkare och sjuksköterska förekommer.
Vår målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda ett spännande och utvecklande arbete samt utvecklingsmöjlighet och fortbildning inom ditt område. Vi är lyhörda för dina önskemål och värdesätter engagemang och initiativtagande.


Arbetsuppgifter

Är du leg. psykolog och intresserad av att utveckla den psykiatriska vården då kan du vara den medarbetare vi söker. Vi erbjuder dig utvecklingsmöjligheter och möjlighet att göra skillnad för en bättre hälsa hos våra invånare. Hos oss engagerar sig alla medarbetare i verksamhetsutveckling med patientsäkerheten i fokus. Vi arbetar kontinuerlig med att vidareutveckla vårt behandlingsutbud. För närvarande arbetar vi med implementering av nya rutiner för utredningsarbetet inom basenheten. Vi har också ett DBT-team samt gruppverksamhet i form av beteendeaktiveringsgrupper, ångestgrupper och ADHD-grupper. Som kommande utmaning står vi bland annat inför en vidareutveckling av beroendevården och införande av internetpsykiatri. Det har också från årsskiftet 2016/2017 skett ett övertagande från vuxenhabiliteringen av patienter inom autismområdet både vad gäller utredning såväl som behandlande insatser.

Kvalifikationer

Tjänsten som enhetschef vid psykiatrimottagningen i Mora omfattar chefsuppdrag för teamet som arbetar med bla utredningar och psykoterapeutiskt arbete. Som enhetschef kommer du att arbeta med personalfrågor, verksamhetsplanering och utvecklingsfrågor. Du kommer också tillsammans med dina medarbetare ansvara för att patienterna får rätt vård i rätt tid när det gäller psykoterapeutiska insatser samt utredande insatser. Uppdraget innefattar också ansvar för arbetsmiljöfrågor samt ett ekonomiskt ansvar. Du kommer också att ingå i basenhetens ledningsgrupp och samverkansgrupp tillsammans med övriga enhetschefer inom basenheten.
Tjänsten som enhetschef är ett förordnande med en tillsvidareanställning i Din grundprofession. Landstingets chefsutbildning är obligatorisk och planeras tillsammans med din chef.

Legitimerad psykolog gärna med erfarenhet av arbete inom specilistvårdspsykaitrin.
Tidigare chefserfarenhet
God förmåga att arbeta självständigt och i team.
God social kompetens och samarbetsförmåga värdesätts.
Arbete innebär att bedriva förändringsarbete varför intresse för detta är av stor vikt.
Goda språkkunskaper i svenska.
Körkort krävs.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.