ST-läkare 2 st, Akut/Medicin/GerRehab Avesta lasarett

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Akutmottagning, Medicin, Geriatrik och Rehabilitering är en gemensam klinik på Avesta lasarett. Vårt uppdrag är att med god kvalitet, omsorg och tillgänglighet bedriva internmedicinsk och geriatrisk vård samt rehabilitering och palliativ vård i ett närsjukvårdsperspektiv i både sluten- och öppenvårdsform, samt att akut omhänderta patienter med symtom av internmedicinsk och allmänmedicinsk/utökad allmänmedicinsk karaktär, såsom viss ortopedi, kirurgi, gynekologi, barn, ÖHN, ögon, psykiatri mm.
Vårt upptagningsområde innefattar befolkningen i Avesta och Hedemora kommun samt jouruppdrag från de närliggande kommunerna i Västmanland.


Tjänstgöring som ST-läkare inom medicin alternativt geriatrik

Kvalifikationer

Legitimerad läkare.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.