Avdelningschef kirurgmottagningen Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Kirurgmottagningen i Falun söker avdelningschef!

Vår verksamhet är lokaliserad i nya moderna lokaler och består av två mottagningar och tre vårdavdelningar med totalt 74 vårdplatser. Vi utövar specialistsjukvård i en ständig utveckling och håller en hög vårdkvalitet.
Vi är indelad i olika team; övre- och nedre gastro, bröst, endokrin, kärl, plastik, urologi och onkologi, därutöver vårdas även akuta sjukdoms- och olycksfall.
Total är vi ca 290 medarbetare.

Kirurgmottagningen består av två plan, plan 0 där över- och nedre gastro samt endokrin fungerar, och på plan 1 är kärl, urologi samt plastik.
Sjuksköterskorna är fördelade i teamen enligt ovan, undersköterskegruppen roterar på de bägge planen. Vi utför skopier på bägge planen.

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef för kirurgmottagningen kommer du att vara en viktig del i utvecklingen av verksamheten.

Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i klinikens ledningsgrupp.

Du har ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Det innebär att du leder, planerar, samordnar, utvecklar och följer upp verksamheten utifrån gällande verksamhetsplan, författningar, anvisningar och beslut.

Du ansvarar också över kirurgens inskrivningsenhet lokaliserat i Falun samt urologverksamheten i Mora. Du fungerar som en länk till urologmottagningen i Borlänge.

Som ledare inspirerar du och tar tillvara på dina medarbetares kunskaper samt ser till att de erhåller kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Du stimulerar och stödjer dina medarbetare så att ni tillsammans med klinikens övriga verksamheter bedriver ett systematiskt förbättringsarbete och upprätthåller en väl fungerande verksamhet, vad gäller patientsäkerhet, vårdkvalitet och kostnadseffektivitet.

Kirurgkliniken främjar utvecklingsarbete och ser positivt på nytänkande.

Chefsförordnande under 3 år och du har en tillsvidareanställning i din grundprofession.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har även flera års erfarenhet av chefs- och ledningsarbete.
Erfarenhet från kirurgiskt arbete ses som meriterande.

Vi söker en god ledare som har förmåga att samarbeta, lyssna, kommunicera och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du är även relationsskapande, strukturerad och självgående.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga kontakter:

Vårdförbundet, Marion Vaeggemose, 076-790 03 91, marionjudithgrelck.vaeggemose@ltdalarna.se
Kommunal, 023-49 27 88,
kommunal.centralt@ltdalarna.se
Vision, 023-49 08 50, vision.falun@ltdalarna.se
Ledarna, Gunilla Rosendal, 0240-49 53 09, gunilla.rosendal@ltdalarna.se

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.