Klinisk farmaceut till Läkemedelsavdelningen, Mora

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Läkemedelsavdelningen arbetar länsövergripande med stöd till hälso- och sjukvård i läkemedelsfrågor av strategisk karaktär samt med klinisk farmaci. Avdelningen ingår i Hälso- och sjukvårdsenheten vid central förvaltning. Det övergripande syftet med klinisk farmaci i Landstinget Dalarna är att öka patientsäkerheten genom att förebygga och rätta till läkemedelsfel i vårdens övergångar, förbättra läkemedelsanvändningen samt uppnå en kostnadseffektiv läkemedelsbehandling.

Vi söker nu en klinisk farmaceut som vill vara med och vidareutveckla verksamheten i Mora och norra Dalarna. Läkemedelsgenomgångar till patienter vid sjukhusets kliniker och i primärvård utgör grunden i arbetet och sker i nära samarbete med läkare och andra yrkeskategorier. Även farmaceutiskt kunskapsstöd till hälso- och sjukvården ingår i arbetet.

Arbetsuppgifter är i huvudsak:
. Arbete med läkemedelsgenomgångar; enkla och fördjupade enligt lagstiftningens definition med tillhörande dokumentation i patientjournal
. Patientsamtal med fokus på läkemedelsanvändning
. Utredning av farmaceutiska frågeställningar på uppdrag av förskrivande läkare, t ex frågor om beredningsformer, interaktioner och biverkningar
. Läkemedelsrelaterade utbildningsinsatser, t ex till nya AT-läkare

Placeringsort är Mora, och resor inom länet förekommer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad apotekare eller legitimerad receptarie med magisterexamen. Magisterprogrammet inom klinisk farmaci är meriterande, liksom relevanta kurser inom området (klinikorienterad farmaci, fördjupad farmakoterapi) och tidigare erfarenhet av arbete med läkemedelsgenomgångar. Eftersom arbetet till stor del sker vårdnära och i vårdmiljö ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Du behöver ha en god förmåga att arbeta självständigt med eget driv och känsla för service, och ha lätt för att ta nya kontakter. Då vår verksamhet bygger på möten med människor är ett ödmjukt och professionellt förhållningssätt med flexibilitet och engagemang av stor vikt. Vi vill att du aktivt kan bidra i den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet, därför värdesätter vi kunskap om metodik för kvalitetsarbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Arbetet kräver att du kan kommunicera väl i tal och skrift på svenska, att du är väl förtrogen med MS Office-program samt har Körkort B.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.