VERKSAMHETSCHEF till VC Malung och VC Vansbro

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Vi söker en gemensam verksamhetschef till båda vårdcentralerna och annonsen vänder sig till dig som vill anta utmaningen att leda dessa verksamheter. Vår nuvarande verksamhetschef övergår till andra arbetsuppgifter och ska ersättas.

Hälso- och sjukvården i Dalarna finns samlad i en länsgemensam organisation. Denna innehåller specialiserad sjukvård och primärvård. I länet finns två akutsjukhus, Falun och Mora. Dessutom finns sjukhus i Avesta och Ludvika med karaktären av närsjukhus. Vårdcentraler finns i samtliga kommuner i länet.

Vårdcentral Malung har ca 6800 listade. Vi är cirka 35 medarbetare som arbetar inom områdena läkarmottagning, BVC, MVC, ungdomsmottagning i samverkan med kommunen, distriktssköterskemottagning, rehabenhet med sjukgymnast och arbetsterapeut, samtalsmottagning för vuxna och barn, hjärtsviktsmottagning, diabetesmottagning, AK- mottagning, laboratorieverksamhet och röntgen.

Vårdcentral Vansbro har ca 6700 listade. Vi är cirka 32 medarbetare som arbetar inom områdena läkarmottagning, BVC, MVC, ungdomsmottagning i samverkan med kommunen, rehabenhet med sjukgymnast och arbetsterapeut, samtalsmottagning för vuxna och barn, hjärtsviktsmottagning, diabetesmottagning, AK- mottagning, laboratorieverksamhet och röntgen.

Kvalifikationer

Du har adekvat högskoleutbildning.
Du har analys- och beslutsförmåga och kan leda genom andra. Det är viktigt att Du är en god kommunikatör och har erfarenhet av ekonomi, personal- och arbetsmiljöfrågor. Chefs- och ledarerfarenhet från uppdrag av liknande karaktär och storleksordning är värdefullt liksom erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation. Det är meriterande med yrkesbakgrund och chefserfarenhet inom hälso- och sjukvården.

Som verksamhetschef och ledare skall Du utveckla verksamheten och medarbetarna samt ha ett helhetsperspektiv utifrån den samlade hälso- och sjukvården.
Verksamhetschefen, tillsammans med ledning och medarbetare, ansvarar för att verksamheten uppfyller sitt givna uppdrag för patienterna med säkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet i samverkan med andra berörda verksamheter. Det är samtidigt nödvändigt att upprätthålla och vidareutveckla verksamhetens samlade kompetens och arbetssätt i överensstämmelse med rikt-linjer och vetenskapliga rön. Samarbete med både interna och externa vårdaktörer ingår i upp-draget.

Verksamhetschefens uppgift är också att, tillsammans med medarbetarna, skapa en väl fungerande verksamhet på samtliga orter med en god, stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.

Landstinget Dalarnas verksamhetschefsutbildning är obligatorisk för chefer, utbildningen kommer att planeras tillsammans med din chef.

Grundanställning tillsvidare, heltid, i en för grundkompetensen relevant befattning. Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnade, heltid, där nuvarande förordnandetid är fyra år med möjlighet till förlängning.

Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV.

FACKLIGA KONTAKTER
Saco
Pia Ohlsson
Tfn 023-49 02 08
076-837 57 02

Vårdförbundet
Kerstin Erlandsson
tfn 023-79 20 45

Kommunal
Mona Månsson
070-581 56 28

LEDARNA
Elisabeth Gyllenhak Grop
Tfn 0250-49 34 90

Vision
Margaretha Nordman
023-49 08 50
070-533 17 29

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.