PTP-psykolog ett år VC Kvarnsveden Borlänge

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Primärvården i Dalarna är indelad i fem områden. Mellersta området består av kommunerna Borlänge, Gagnef och Säter. I upptagningsområdet bor ca 68 000 invånare, och i Borlänge ca 50 000. Vårdcentral Kvarnsveden är en av tre offentligt drivna vårdcentraler i Borlänge. Vi har ca 11500 listade patienter och är runt 45 anställda.

Vill du, under ett år, vara den fjärde psykologen på Vårdcentral Kvarnsveden i Borlänge?

Arbetsuppgifter

Vårdcentral Kvarnsveden är en välfungerande vårdcentral med hög tilltro till psykologisk kompetens! Vi präglas av prestigelöst samarbete, bred kompetens och stark utvecklingsambition.
I april 2017 öppnar vår kliniska undervisningsmottagning, där vi tar emot studenter från många vårdyrken, och där den verksamhetsförlagda utbildningen har ett tydligt fokus på interprofessionellt lärande.
Verksamheten på vårdcentralen är genom Hälsoval konkurrensutsatt vilket innebär att vi fäster mycket stor vikt till förmågan att arbeta effektivt och kundorienterat i verksamhetens alla delar. Vi arbetar ständigt med förbättringar och utveckling i vår verksamhet, och värdesätter nytänkande och kreativitet.

Vi är tre legitimerade psykologer med blandad ålderssammansättning och erfarenhet. En av oss är leg psykoterapeut/handledare/specialist i klinisk psykologi. På mottagningen arbetar vi med bedömning, rådgivning och behandling av vuxna med lätt till måttlig psykisk ohälsa. Vad gäller behandling arbetar vi varierat med bl.a. IKBT, FACT, individuella korta behandlingar samt med grupper. Vi är en välfungerande psykologgrupp som trivs med varandra och vårt uppdrag. Vi är i en aktiv utvecklingsprocess vad gäller metodutveckling, där vi strävar mot hög tillgänglighet och tidiga insatser. Vi har nära samarbete med andra yrkesgrupper t.ex. på rehabiliteringskonferenser och läkarmöten. I läkargruppen finns bl a psykiater, vilket ger oss god tillgång till kunskapshöjning och bidrar till utveckling genom stimulerande diskussioner. Vi har även extern ärendehandledning.
PTP-tjänsten
Du kommer att få arbeta som en del av psykologgruppen. Vi erbjuder professionshandledning samt metodhandledning som kan fås internt. Du kommer delta i Dalarnas väletablerade PTP-program.

Kvalifikationer

Du ska ha avslutat psykologprogrammet och ha KBT-inriktning. Du får gärna ha intresse och/eller erfarenhet av beteendemedicin

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.