Överläkare Allmänpsykiatriska kliniken Falun/Säter

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Allmänpsykiatriska Kliniken i Falun & Säter (APK) har ett rekryteringsbehov av en specialistläkare i allmänpsykiatri.
Allmänpsykiatriska Kliniken i Falun & Säter har ett övergripande ansvar för all akut jourverksamhet och vuxenpsykiatrisk slutenvård inom länet, vilket inkluderar fem vårdavdelningar i både Falun och Säter. Inom kliniken finns även landstingets länsgemensamma enhet för patienter med ätstörningar, Dala ABC.

I Säter finns länets psykiatriska akutmottagning och tre vårdavdelningar. Avdelningarna i Säter har olika uppdrag, avdelning 90 är en avdelning där de med störst vårdbehov vårdas, avdelning 93 har övervägande patienter med förstämningssyndrom och avdelning 95 har patienter med lite längre återhämtningstid.
I Falun finns avdelning 65 som är länets missbruksavdelning samt LARO-mottagning. Avdelning 60 tillhandahåller allmänpsykiatrisk vård med inriktning mot affektiva tillstånd som ej är ECT-krävande, samt vård till patienter med ätstörning.

Hela kliniken är bemannad med erfaren omvårdnadspersonal och det finns särskilda vårdsamordnare som ansvarar för samordningen med öppenvård och kommun, och konsultativt finns tillgång till både kurator, arbetsterapeut och psykolog.

På kliniken pågår även ett spännande forskningsprojekt "KBT i vårdkedjan" där patienter erbjuds psykologisk behandling som komplement till övrig vård- och behandling.

Uppdraget som överläkare på en psykiatrisk avdelning i Säter innebär ett övergripande medicinskt ansvar för planering och behandling av inskrivna patienter. I tjänsten ingår primär- och bakjour. I Falun ansvarar dessutom överläkare för konsulter på lasarettet under tid som bakjour.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är specialist i allmänpsykiatri och har klinisk erfarenhet från arbete inom vuxenpsykiatrin.

Andra viktiga kännetecken som värderas är god samarbets- och kommunikationsförmåga, samt bred kompetens inom psykiatriområdet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.