Handledare fysisk aktivitet och sysselsättning, Rättspsykiatrin Säter

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Landstinget Dalarna är länets största arbetsgivare med över 8 800 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden. Vi bedriver hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning, samt ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Efter årsskiftet blir vi en länsregion med utökat uppdrag och som nya Region Dalarna kommer vi att fortsätta arbetet med att utveckla vårt län för framtiden.

Arbetsuppgifter

Rättspsykiatriska Kliniken i Säter söker nu en Handledare för fysisk aktivitet och sysselsättning för ett vikariat på ett år.

Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Totalt har vi 64 vårdplatser uppdelat på sex avdelningar som är bemannade med erfarna sjuksköterskor och skötare.
Inom kliniken finns även specialistläkare samt ett multiprofessionellt behandlingsteam där tjänsten du söker finns organiserad.
Behandlingsteamet är underställd en enhetschef och består av psykologer, arbetsterapeuter, kuratorer, socioterapeut, missbruksbehandlare och fysioterapeut.

Behandling inom rättspsykiatrin är teambaserad, där vårdplanen beskriver planering, genomförande och uppföljning.

Dina främsta arbetsuppgifter kommer att gälla fysisk aktivitet, både motiverande samtal för att uppnå fysisk aktivitet hos vår målgrupp samt utförande av aktivitet.
Du kommer också vara behjälplig i vår arbetsterapi kring arbetsuppgifter som rör aktivitet/sysselsättning för våra patienter. Hälsoförebyggande arbete för patienterna i samarbete med personal på avdelningarna är en stor del av arbetet.

Kvalifikationer

Relevant utbildning inom området. Stor vikt fästes vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Du behöver vara en drivande person som själv är intresserad av olika former av aktivitet. Du ska kunna ta eget ansvar och vara självständig.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.