Rehabkoordinator på VC Norslund 100%

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Som rehabkoordinator kommer du att tillsammans med sjukskrivningsansvarig läkare vara ansvarig för vårdcentralens sjukskrivnings och rehabiliteringsärenden samt kontaktperson för externa aktörer. I Uppdraget ingår även samverkan med externa aktörer så som arbetsgivare, arbetsförmedling, försäkringskassan och kommunen. Funktionen kompletterar försäkringskassans samordningsansvar och arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar.
I uppdraget ingår även att ge individuellt anpassat stöd till patienter, samverka och samordna internt på vårdcentralen, och med andra enheter inom hälso och sjukvården. Vara driven i att utveckla det interna arbetet med sjukskrivningsprocessen och utveckla teamsamarbeterunt patienten. Identifiera patienter som riskerar en långvarig sjukskrivning, vara uppdaterad i försäkringsmedicin, jämställd sjukskrivningsprocess och våld i nära relationer. Delta i lokala och länsgemensamma nätverksträffar för rehab koordinatörer.

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Kvalifikationer

Utbildning
Högskoleutbildning motsvarande legitimerad hälso och sjukvårdspersonal önskvärt
Gärna Arbetsterapeut, Beteendevetare, Socionom, Sjuksköterska eller annan profession kan vara aktuell utifrån tidigare arbetslivserfarenhet

Meriterande
Arbetslivserfarenhet av rehabilitering inom hälso och sjukvård, eller företagshälsovård
Har genomgått Landstinget Dalarnas utbildning för rehab koordinator

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.