Arbetsterapeut Barn- och ungdomshabilitering Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Landstinget Dalarnas Habilitering har ett viktigt och utmanande uppdrag att göra livet mera möjligt för barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar samt till deras närstående.
Insatserna ska bidra till fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället. Planeringen sker gemensamt med brukare och deras nätverk utifrån behov och aktuell livssituation och innefattar individuella och konsultativa insatser, kurser, utbildning och gruppverksamhet. De insatser vi ger kompletterar det stöd som ges av samhällets övriga instanser. Samverkan med dessa är en viktig del av vårt arbete.
Habiliteringen i Dalarna har tvärvetenskapliga team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. Den är en länsövergripande specialistresurs som finns på fem orter i länet. En av våra arbetsterapeuter väljer nu att gå i pension och därför söker vi en arbetsterapeut.

Din arbetsuppgift är att i nära samråd med brukare, närstående och övriga yrkesgrupper inom teamet, bedöma, träna, och kompensera olika funktions- och aktivitetsnedsättningar, ge råd och stöd till närstående samt handledning.

Du kommer att ingå i ett team tillsammans med kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska och specialpedagog och i nära samarbete med brukare, närstående och deras nätverk. Dietist finns som en länsresurs.

Vi erbjuder dig handledning av erfarna kollegor.

Kvalifikationer

Du är legitimerad arbetsterapeut, gärna med erfarenhet från habilitering eller motsvarande verksamhetsområde. Kunskap i neuropsykologi är önskvärt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

För att vara framgångsrik i arbetet krävs mycket god förmåga att samarbeta och flexibilitet. Du är serviceinriktad och intresserad av att vara med och utveckla och driva verksamheten framåt.

Körkort erfordras då det förekommer resor i tjänsten.

Urval och intervjuer sker fortlöpande.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.