Sjuksköterska APK Säter med extra Lönesatsning!

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Allmänpsykiatrin i Dalarna har vårdenheter i Falun och i Säter. Vi bedriver psykiatrisk akutsjukvård med flera inriktningar, och vi har även en ätstörningsenhet samt en beroendeenhet.

I Säter finns det tre allmänpsykiatriska avdelningar med olika inriktningar, avd 90, 93 och 95. Det finns också en akutmottagning med akutintag dygnet runt.

Vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga löner, och vi har dessutom extra löneincitament för Säter som vid anställning ger 4000:- i månaden utöver grundlön, och nästkommande två år ges ett lönepåslag på 2000:- i månaden per år. Totalt efter två år ger incitamentet således 8000:- i lönepåslag. Den som flyttar till Dalarna och blir anställd hos oss kan erbjudas flyttbidrag.

Till kliniken hör även en utvecklingsenhet som bedriver utbildning och mindre forskningsprojekt. Vi prioriterar att utbilda och fördjupa kunskapsnivån för vår personal för att kunna bedriva så kvalificerad vård som möjligt och ge stimulans i arbetet.

Kvalifikationer

De anställningar vi har att erbjuda är schemalagd tjänstgöring med för närvarande varannan helg, rotationstjänst dag och natt alternativt ständig natt.

Vi söker dig som jobbar som sjuksköterska inom psykiatri idag, eller vill byta inriktning.

Du som är legitimerad sjuksköterska är välkommen med din ansökan och önskar du ytterligare information om oss så mailar eller ringer du till någon av oss kontaktpersoner.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Klinikens har för avsikt att införa arbete var tredje helg när bemanning finns för detta. Schemat innehåller redan idag tjänstgöring, dag, kväll och helg. Inget nattarbete ingår.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.