Psykolog/Samtalsterapeut tv VC Sälen

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Vårdcentral Sälen ligger i nordvästra Dalarna, intill Nordens största skidområde. Arbetsplatsen har en tydlig glesbygdsprofil med stor variation vintertid. Den bofasta befolkningen är ca 3 500 personer men under högsäsong tillkommer över 80 000 besökare som samtidigt vistas i Sälenfjällen.

På vår samtalsmottagningen kommer du arbeta tillsammans med vår psykolog. Hennes arbetsuppgifter är samtal med vuxna samt barnavårdspsykolog vilket innebär att hon har ansvaret för barn 0-6 år.

Tjänsten är uppdelad på samtalsmottagning barn och unga, 7 - 17 år (40%) och resterande tid samtalsmottagning vuxna. Samtalsmottagningen barn och unga tar emot barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Verksamheten har ett familjeperspektiv och samverkar nära föräldrar och andra vårdinsatser som t ex skolan och elevhälsan, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog alternativt samtalsterapeut med KBT-utbildning steg 1 och erfarenhet att arbeta med barn och unga samt vuxna

Du ska ha god samarbetsförmåga, vara tillåtande, flexibel och lösningsfokuserad. Kunskap om barn och ungdomars normala utveckling och utvecklingspsykologi är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.