Socionom/kurator Vill du bli en del av framtidens BUP Dalarna? 50:2018:708 - Landstinget Dalarna

Socionom/kurator Vill du bli en del av framtidens BUP Dalarna?

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Barn- och ungdomspsykiatrin söker nu socionom/kurator till mottagningen i Mora.

Arbetsuppgifter

Barn- och ungdomspsykiatrin tar emot barn och ungdomar med allvarlig barnpsykiatrisk problematik i behov av specialiserade insatser.

Vi använder evidensbaserade behandlingsmetoder med olika inriktningar.
All behandling sker i nära samverkan med familj, övrigt nätverk och andra vårdgivare såsom skola och socialtjänst.

På BUP arbetar kuratorer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, specialpedagog, medicinska sekreterare och chef.

BUP Dalarna består av 5 öppenvårdsmottagningar samt länsresurs med akutavdelning, familjeenhet och ätstörningsenhet samt kunskapscentrum, som samtliga är underställda en gemensam verksamhetschef.

Din arbetsplats blir BUP-mottagningen Mora.

Kvalifikationer

Du har socionomexamen och har önskvärt erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete med barn, ungdomar och familjer, inom BUP eller socialtjänsten. Psykoterapiutbildning och/eller annan lämplig vidareutbildning är meriterande. Har du också ambitionen att fördjupa dina kunskaper och dela med dig, så kommer du att trivas hos oss.

Du gillar att samarbeta med andra, både internt inom BUP men även externt med våra vårdgrannar, och framför allt har du en önskan om att få delta i arbetet för att göra den barn- och ungdomspsykiatriska vården ännu bättre. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. BUP Dalarna arbetar aktivt för att socionomer, liksom alla andra yrkeskategorier, ska ha en självklar delaktighet i verksamhetsutvecklingen.

Inom BUP finns möjlighet till utbildning och fortbildning.

Under våren 2017 påbörjades vi ett projekt med yrkesutvecklare för samtliga yrkesgrupper, vilket bland annat syftar till att utveckla professionerna. Yrkesutvecklaren kommer att utgöra länken mellan de olika yrkesgrupperna och ledningen.
Projektet är en del i BUPs satsning för en bättre arbetsmiljö. Där ingår blland annat socionom/kuratorer som en del i detta. Vi har en representant på mottagningen i Mora som är med i det arbetet.

Som i alla professioner så är mentorskap utifrån din profession som kurator en självklar del för att ge bra förutsättningarna. Vidare en introduktion rörande mottagningens arbete, verksamhet samt med samtliga yrkesgrupper som finns representerade.
Vi erbjuder också kontinuerlig handledning.

Tjänsten är ett vikariat men god möjligheter finns att den kommer att kunna övergå i en tillsvidaretjänst med bakgrund av kommande pensionsavgångar.

Intervjuer kommer att ske fortlöpande under annonseringstiden.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.