Skötare, APK avdelning 65, Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Avdelning 65 i Falun är en länsövergripande avdelning med inriktning mot vård och behandling av beroende och missbrukstillstånd som kräver medicinsk slutenvård.
Avdelningen består av en akutenhet och ett intag. Knuten till verksamheten är även LARO mottagning.
Avdelning 65 och LARO är en del av Allmänpsykiatriska Kliniken Falun & Säter (APK), en länsövergripande klinik som ansvarar för psykiatrisk akutverksamhet, psykiatrisk slutenvård, specialistverksamhet för ätstörningar och missbruks- och beroendevården.

Som skötare vid Avdelning 65 kommer Du huvudsakligen att arbeta med den patientnära vården av beroendepatienten med fokus på medicinskt omhändertagande, omvårdnad och stöd. Avdelningen är en sluten psykiatrisk vårdavdelning med 17 vårdplatser där både frivillig och tvångsvård förekommer.

Stor del av uppgifterna är teamarbete och samarbete med sjuksköterska, läkare, enhetschefen och kurator. Andra viktiga samarbetspartner är kommunens socialsekreterare, polisen och personal från psykiatrins öppenvård.

Som skötare fungerar du som stöd till sjuksköterskan och deltar i arbetet med att ta emot patienter och genomföra vård och behandling samt utföra administrativt arbete.

Missbruks och beroendeverksamhet står inför en mycket spännande utveckling, nyligen publicerads en statlig utredning som pekar på en tydlig förstärkning och utveckling av missbruksvården i Sverige. Landstingen kommer i framtiden att få ett mycket tydligare ansvar för missbruks- och beroendevården, detta är ett framtids- och utvecklingsområde.

Kvalifikationer

Du har examen från Vård- och omsorgsprogrammet, YH-utbildning Skötare inom Psykiatrisk verksamhet 400 poäng eller motsvarande relevant utbildning.
Det är meriterande att du har programfördjupning Psykiatri och Samhällsbaserad psykiatri.

Vi söker dig som har ett genuint intresse för behandling av patienter med missbruks- och beroendeproblem, särskilt intresse för patienter med svåra och komplexa problem med t.ex. substansberoenden, samsjuklighet, somatiska tillstånd etc.

Du bör ha god förmåga att möta människor, mod och tålamod att hantera svåra situationer och förmåga ta egna initiativ likväl som att fungera och samarbeta i ett team.
Du är utbildad skötare/ undersköterska med erfarenhet av missbruks och beroendevård, eller arbete med annat närliggande arbetsområde. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet och hur du som person kan bidra till och komplettera arbetsgruppen.

Intervjuer kommer att ske löpande.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.