Dataskyddsombud

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos Landstinget Dalarna och informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Ombudet ska ha en självständig roll i organisationen och rapportera till ledningen.

I uppdraget som dataskyddsombud ingår att:
. Vara ett kunskapsstöd inom Landstinget Dalarna gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
. Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
. Rapportera till landstingets ledning om dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov.
. Tillsammans med sakkunniga inom Landstinget Dalarna kravställa och arbeta för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd.
. Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd.
. Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.
. Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförandet av den.
. Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning rörande personuppgiftslagen, dataskyddsförordningen och patientdatalagen.
. Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vid behov genomföra förhandssamråd.

Placeringsort är Falun. Resor förekommer i tjänsten.

Kvalifikationer

En juridisk kandidatexamen eller högskoleexamen som bedöms likvärdig och flera års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete behövs för uppdraget. Den sökande ska ha goda kunskaper inom personuppgiftslagen och patientdatalagen samt vara väl insatt i den kommande dataskyddsförordningen. Den sökande bör ha tidigare erfarenhet som personuppgiftsombud eller på annat sätt ha arbetat inom området. Det är meriterande om den sökande har erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet samt arbete med kravställning av säkerhetsskyddsåtgärder utifrån gällande lagstiftning.

Personliga egenskaper
Sökande bör vara driven och kunna arbeta självständigt, ha förmåga att arbeta systematiskt och prioritera för att lösa sitt uppdrag på ett effektivt sätt. God förmåga till kommunikation och förmåga att samarbeta med andra är en tillgång. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi kommer att intervjua löpande under ansökningstiden. Ange löneanspråk i din ansökan!

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.