Kurator inom geriatrik och rehabiliteringsmedicin

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Inom geriatrik och rehabiliteringsmedicin möter vi människor med olika diagnoser och skador som stroke, traumatiska hjärnskador, ryggmärgsskador, ortopediska skador och demens i behov av rehabilitering.
Arbetet sker inom öppenvården i Falun och Borlänge och på vårdavdelning 56 och 58 i Falun.

Dina arbetsuppgifter som kurator spänner över ett brett spektrum, inom öppenvård och slutenvård.
Arbetet består av psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete. Där ingår trauma- stöd- och krissamtal till patienter och anhöriga.
Kontakterna kan vara enstaka möten eller sträcka sig över månader.
Patientarbetet sker teamorienterat, både individuellt och i grupp. Inom teamet är din kunskap och yrkeskompetens en viktig del för helheten.
Du kommer också att ha kontakt med andra aktörer i rehabiliteringsprocessen och arbetet innebär kontinuerligt samarbete med andra myndigheter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen och med arbetslivserfarenhet inom socialt arbete och patientarbete inom hälso- och sjukvården.
Du har kunskap om de samhällsinsatser som finns för målgruppen som försäkringskassan, arbetsförmedlingen och andra aktörer.
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i team, men också kunna arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Förmåga att empatiskt och professionellt möta personer i svåra situationer.
Se möjligheter och vara intresserad av att utveckla teamets arbete. Vara öppen för att ta till sig ny kunskap och positiv till utveckling.

Stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort krävs då hembesök och arbetsplatsbesök förekommer.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.