Leg. Arbetsterapeut, Arbetsterapin Ludvika

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Arbetsterapin på Ludvika lasarett ger insatser mot både öppenvård och slutenvård kopplad till medicin/geriatriska kliniken i Ludvika. Vi arbetsterapeuter har ett nära samarbete i teamarbetet med övriga yrkeskategorier. Din anställning blir på arbetsterapienheten och placering kan bli aktuell både inom sluten- och öppenvården beroende på behov.

Vi är ca 7,5 arbetsterapeuter som arbetar tillsammans på arbetsterapin. Vid anställning får du en fadder som finns med och stöttar Dig. Vi hjälps alla åt för att Din introduktion hos oss ska bli så bra som möjligt och att Du ska känna att Du trivs hos oss!

På Ludvika lasarett finns en vårdavdelning med en sektion för allmänmedicin och en sektion för geriatrisk rehabilitering, främst ortoped- och strokerehabilitering. Inom öppenvårdsrehabiliteringen finns arbetsterapeuterna med som en del i de olika teamen som är hemrehabteam, neuroteam, demensteam samt palliativt team.

Vårt arbete är mycket variationsrikt och insatser kan ske i olika miljöer t ex på avdelning, mottagning, i patientens hem och i stallet (Hästunderstödd terapi). Vanligt förekommande arbetsterapeutiska insatser kan exempelvis vara utredning och behandlande åtgärder gällande klienternas aktivitetsförmåga, handledning av omvårdnadspersonal, utprovning av hjälpmedel. Samverkan med andra rehabaktörer är en viktig del i arbetet.

Kvalifikationer

Du är leg. Arbetsterapeut. Körkort erfordras.
Erfarenhet av geriatrisk rehabilitering är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att trivas hos oss är det viktigt att Du känner att teamarbete är något som lockar och att Du har god samarbetsförmåga.

Rekrytering kan komma att ske under ansökningstiden.

Välkommen med Din ansökan!

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.