Doktorandtjänst, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF)

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Arbetsuppgifter

ARBETSBESKRIVNING

Tidig identifiering av sköra äldre på akutmottagning

Sammanfattning av projektet: Dagens högspecialiserade akutsjukvård är dåligt anpassad för sköra äldre med sviktande funktioner. På svenska akutmottagningar har personer över 80 år längre vårdtider än andra patienter och studier indikerar ett samband mellan hög ålder, långa vårdtider på akutmottagning och risken att drabbas av vårdskador. Äldre personer över 65 år utgör 35 % av alla akutmottagningsbesök i Sverige och ungefär hälften av dem blir inlagda på sjukhus.

Den äldre befolkningen ökar snabbt och därför finns det anledning att tro att antalet äldre som söker vård på akutmottagningar kommer att bli ännu fler i framtiden. En snabb identifiering och ett anpassat omhändertagande av sköra äldre på akutmottagningen kan minska risken för onödiga komplikationer och vårdskador samt öka förutsättningarna för att bevara deras funktionsförmåga, vilket är avgörande för möjligheten att klara det dagliga livet utan ökade vård- och omsorgsinsatser.

Att identifiera sköra äldre på akutmottagningen är också viktigt för att kunna prioritera och förbättra vården för denna patientgrupp. Ett nyligen utvecklat och validerat svenskt instrument, FRESH (FRail Elderly Support reseracH), med fyra frågor finns för att identifiera sköra äldre.

Syftet med projektet är att undersöka om identifiering med FRESH kan korta vårdtiden och förbättra omhändertagandet av sköra äldre på akutmottagning och fortsatt under vårdtiden på sjukhus.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med fast anställning (eller som är på väg att ta anställning) i Landstinget Dalarna eller i verksamhet/på tjänst som är helt eller delvis finansierad av LD och som är behörig att antas som doktorand vid Högskolan Dalarna.
Specifika kvalifikationer: Meriterande är specialistsjuksköterska eller erfarenhet i akutsjukvård.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Den sökande ska inte vara registrerad doktorand före ansökningstidens utgång. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om tillsättning av tjänsten fattas av forskargruppen tillsammans med övriga handledare och CKF:s föreståndare.

Ansökan skall innefatta bl a:
o Personligt brev
o CV som också styrker behörighet till forskarutbildning på universitet där registrering är planerad
o Intyg om anställning i Landstinget Dalarna
o Kopia av examensarbete och eventuella publikationer

Fackliga kontakter:
Vision, Margaretha Nordman, 070-533 17 29
SACO, Annelie Sundstedt, 0243-497 371
Vårdförbundet, Kerstin Erlandsson, 070-224 14 32
Kommunal, Mona Månsson, 070-581 56 28

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatoriskt drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss skall du använda vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.