Rehabkoordinator tv Vårdcentral Ludvika-Grängesberg och VC Sunnansjö

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

För en förbättrad sjukskrivningsprocess ingår i Primärvårdens uppdrag att varje vårdcentral ska ha en rehab koordinator på Vårdcentralerna i Landstinget Dalarna.

Arbetsuppgifter

Uppdragsbeskrivning och arbetsuppgifter för rehab koordinator:
Samordning av hälso-och sjukvårdens del av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen på vårdcentralerna Ludvika-Grängesberg och Sunnansjö.
Ansvara för vårdcentralernas sjukskrivnings-och rehabiliteringsärenden. Ingå i vårdcentralernas rehab team, MMR 1.
Ge individuellt anpassat stöd till patienter, samverka och samordna internt, samverka med andra enheter inom hälso och sjukvården samt samverka med externa aktörer såsom arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen.
Primärvårdens representant i EVI, En Väg In i Ludvika kommun.
Arbetsuppgifter som ingår i uppdraget är bl.a. individuellt anpassat stöd till patienter, kontaktperson/coach, vid behov och med samtycke vara ett stöd i kontakt med arbetsgivare/arbetsförmedlingen t.ex. vid anpassning av arbetsplats/arbetsrehabilitering, uppföljning.
Samverka och samordna internt på vårdcentralen, utveckla det interna arbetet med sjukskrivningsprocessen och utveckla teamsamverkan. Sammankalla och leda rehabteamet.
Uppföljning och analys av sjukskrivningsstatistik. Identifiera patienter som riskerar långvarig sjukskrivning. Vara uppdaterad i försäkringsmedicin, jämställd sjukskrivningsprocess och våld i nära relationer. Delta i lokala och länsgemsamma nätverksträffar för rehab koordinatorer. Registrera och redovisa insatser för lindring och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta.
Extern samverkan, kontaktperson med arbetsgivare, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, planera för avstämningsmöten m.m.


Fackliga kontaktpersoner:
Vårdförbundet: Ximena Fernandez Oviedo, tel 076-7900468 ximena.fernandezoviedo@ltdalarna.se
Sveriges Arbetsterapeuter: Heléne Almqvist, 0243-497 648, helenemarie.almqvist@ltdalarna.se
SSR: Jörgen Fredholm, 023-492 879, jorgen.fredholm@ltdalarna.se
Fysioterapeuterna: Malin Grimsell 023- 490732, Malin.Grimsell@ltdalarna.se

Kvalifikationer

Högskoleutbildning motsvarande legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal
Har genomgått eller har plan för att delta i landstinget Dalarnas utbildning för rehab koordinatorer

Meriterande:
Arbetslivserfarenhet av rehabilitering inom hälso-och sjukvård eller företagshälsovård.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.