ST-läkare psykiatri till psykiatriska mottagningen i Borlänge

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Psykiatriska mottagningen i Borlänge tillhör basenhet Mellersta och Västerbergslagen inom division psykiatri. Mottagningen har till uppdrag att bedriva vuxenpsykiatrisk hälso- och sjukvård till befolkningen i Borlänge och Säters kommuner.

Mottagningens medarbetare har bred kompetens med olika yrkesgrupper som arbetar tvärprofessionellt tillsammans med våra patienter. Målgruppen är personer över 18 år, som har behov av specialistpsykiatriska öppenvårdsinsatser på grund av psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Det finns även upparbetade nätverk och samarbetskontakter med psykiatrins slutenvård, kommunerna och övrig hälso- och sjukvård. Ett intensivt arbete pågår för att minska vårt behov av inhyrd personal en del i det arbetet är rekrytering av fler ST läkare.

Är du intresserad av att bli ST-läkare i psykiatri erbjuder vi Dig en givande och utvecklande ST tid med många möjligheter och bra utbildningsvillkor. I utbildningen ingår personlig handledare, grundläggande psykoterapi utbildning (steg 1) samt flera olika kurser för att nå målbeskrivningarna. Inom psykiatrin i Dalarna finns en ST studierektor som samordnar utbildningen för alla ST läkare.

Grundplaceringen är psykiatriska mottagningen i Borlänge. Tjänstgöring på andra orter kommer att bli aktuellt för att nå de olika målen i din utbildning som innebär resor i tjänsten.

Kvalifikationer

Leg. Läkare, körkort är önskvärt

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.