PTP-psykolog till Öppenvårdsmottagningen i Borlänge

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

På öppenvårdsmottagningen i Borlänge arbetar ett 50 tal personer med olika professioner, läkare, arbetsterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, skötare och sekreterare. Psykolog/terapeutgruppen där du kommer att ingå består i nuläget av 11 medarbetare. Stämningen på mottagningen är bra och vi hjälps åt och stöttar varandra. Vi uppmuntrar personal som vill vidareutbilda sig. Vi arbetar i tvärprofessionella team med att tillgodose våra patienters behov av att få sammansatt utredning, behandling, rehabilitering och stöd för att nå en god hälsa och en bra livssituation. Mottagningen arbetar för Borlänge och Säter som tillsammans har ca 61 000 invånare. Vi arbetar med patienter som har allvarlig psykisk sjukdom, störning eller funktionshinder.
Samarbete med vårdgrannar, kommuner och andra samhällsaktörer är en viktig del i vårt arbete. I länet finns ett flertal pågående utvecklingsprojekt inom psykiatrin.

Arbetsuppgifter

Som PTP-psykolog på öppenvårdsmottagningen i Borlänge får du möjlighet till praktisk tjänstgöring inom både psykologisk utredning/bedömning samt behandling och övriga arbetsuppgifter som kan ingå i psykologens roll. Du får utföra både enskild behandling samt gruppverksamhet. Våra PTP-psykolger bruka leda bipolärgruppen som är en gruppbehandling för patienter med bipolär sjukdom, KBT och psykoedukation. Vi erbjuder dig goda möjligheter till utveckling genom handledning och fortbildning. I Landstinget Dalarna finns ett speciellt framtaget PTP-program som vi är stolta över.Syftet med PTP-programmet är att bidra med ett gott omhändertagande av PTP-psykologen men också att skapa nätverk och ny kunskap för PTP-psykologerna. Programmet består av månatliga träffar med studiebesök och seminarier samt tid för diskussion om aktuella PTP-frågor, för PTP-psykologerna.

Du kommer att ingå i öppenvårdsteam tillsammans med läkare, arbetsterapeut, socionom, sjuksköterskor, skötare och sekreterare. Vi jobbar i vårdlag med olika specialområden; psykos, neuropsykiatri och depression/ångest vilket ger dig som PTP-psykolog erfarenhet av en bred patientgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är klar med skolbänken och redo för arbetslivet. Du som vill utvecklas som människa och psykolog. Du lockas av och ser fördelarna med teamarbete nu när du ska skaffa dig praktisk erfarenhet.
Om du tycker att Dalarna skulle vara en trevlig plats att bo på så ska du söka tjänsten som PTP-psykolog till vår öppenvårdsmottagning i Borlänge med start i höst.

Körkort är önskvärt.

Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.