Sjuksköterska tv Ögonoperation Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Sedvanliga arbetsuppgifter på ögonoperation.


Ögonkliniken består av fem öppenvårdsmottagningar, där Falun har länsmottagningsansvar inkluderande jourverksamhet, samt en operationsavdelning. Vi köper våra vårdplatser på öronkliniken, avd 45, där även vår jourmottagning kvällar, helger och nätter bedrivs.
Huvuddelen av vår operativa verksamhet består av 2 500 gråstarroperationer, varav 95 % görs polikliniskt samt 4 700 intravitreala injektioner. Dessutom utförs ögonlocks- glaukomkirurgi och strabismkirurgi. Vi avser att utöka vår kataraktverksamhet till 4 000 operationer/år.
Vi har en omfattande öppenvårdsverksamhet, tillsammans ca 55 000 besök/år. ögonsjukvården i Sverige är inne i en mycket expansiv fas. Vi planerar att inrätta en särskild enhet för undersökning och behandling av makulasjukdomar.

Kvalifikationer

Leg.ögonsjuksköterska alt leg. operationssjuksköterska leg. sjuksköterska. Erfarenhet från ögonsjukvård eller operativ verksamhet meriterande. Samabete, kommunikation och etik är viktiga delar av vårt arbete, vidare är du strukturerade och noggrann i ditt arbetssätt.
Vi erbjuder en spännande och intressant arbetsplats med möjlighet till kunskapsutveckling inom ögonsjukvård.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.