Klinikassistent till verksamhetschef BUP

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

BUP Dalarna är en länsövergripande verksamhet som söker en chefsassistent för att arbeta i verksamhetschefens stab.

BUP Dalarna består av fem lokala öppenvårdsenheter i länet samt länsgemensamma resurser i form av akut- och korttidsavdelning, familjeterapienhet, kunskapscentrum neuropsykiatri samt en ätstörningsenhet.

Vi är en specialistverksamhet som arbetar med allvarlig psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 0 t o m 17 år vilket vi gör tillsammans med familj och andra. Verksamheten omfattar ett flertal professioner som arbetar utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv.

Annan hälso- och sjukvård samt framförallt skola och socialtjänst är viktiga samarbetspartners för oss för att synkronisera insatserna för vår målgrupp.

Vi bedriver ett fortlöpande utvecklingsarbete för insatser med hög kvalitet och i samverkan för att gynna utvecklingen hos de barn och ungdomar vi träffar samt för deras familjer.

Välkommen till oss i BUP Dalarna!

Du hanterar Officepaketet, skapar och uppdatera dokument, tar fram underlag som du sammanställer och gör presentationsmaterial av, dokumenterar från ledningsgruppsmöten mm, diverse administration såsom t ex fakturahantering och diarieföring.
Du är en viktig del för att utveckla det administrativa arbetet inom verksamheten.

Kvalifikationer

Medicinska sekreterarprogrammet 120 p.
Vårdadministrativa programmet 120 p.
YH-utbildning 400 p.
1-årig eftergymnasial vårddokumentations utbildning.

Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete och kunskaper i olika stödsystem samt intresse att utveckla användningen av dessa.
Du tycker om att ge service och samarbeta med andra men kan också ta initiativ och arbeta självständigt. Du är till din person strukturerad och tillämpar detta i dagligt arbete.

Du har förmodligen en läkarsekreterarutbildning och någon form av vårdutbildning i botten samt erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. Har du också erfarenhet av att arbeta projektinriktat samt även någon form av att arbeta nära ledningsgrupper ser vi detta som ytterligt meriterande.
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet, i form av vilja och förmåga till självständigt arbete men också en sund ifrågasättande inställning.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.