Distriktssköterska / Sjuksköterska Vårdcentralen Kvarnsveden

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Primärvården i Dalarna är indelad i fem områden. Mellersta området består av kommunerna Borlänge, Gagnef och Säter. I upptagningsområdet bor ca 68 000 invånare och i Borlänge ca 50000. Vårdcentral Kvarnsveden är en av tre offentligt drivna vårdcentraler i Borlänge. Vi har ca 11600 listade patienter och ett 40-tal medarbetare.
Vi startade i våras upp primärvårdens första kliniska utbildningsenhet. I nya lokaler på vårdcentralen tar vi emot studenter från flera olika vårdutbildningar för VFU, där vi inriktar oss på interprofessionellt lärande/teamarbete.

Vi söker nu distriktsköterskor/sjuksköterskor, för placering på VC Kvarnsveden.

Arbetsuppgifter

Uppdraget för Primärvården i Dalarna är formulerat i överenskommelsen med Hälsovalsenheten.
Arbetsuppgifterna präglas till stor del av förstabedömningar. Sjukvårdsrådgivning via telefonen är en prioriterad uppgift liksom självständigt mottagningsarbete med bedömning och behandling. Vi arbetar med tydlig resurs- och produktionsplanering för att matcha efterfrågan.

Kvalifikationer

Vi planerar för en verksamhet där vi kan arbeta förebyggande med våra äldre patienter, för att fånga upp riskfaktorer och behov. Vi ser gärna sökande med bred erfarenhet av hälso-sjukvård. Vi är särskilt intresserade av dig som har erfarenhet och intresse av att arbeta med hjärtsvikt, KOL och demenssjukdomar.

Vi erbjuder en miljö med öppet klimat, gott samarbete och teamkänsla.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.