Psykolog/PTP psykolog, Allmänpsykiatriska kliniken Falun och Säter

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Vårat behandlingsteam söker en psykolog till verksamheten i Falun, ett vikariat på 6 månader.
Kliniken har även möjlighet att ta emot en PTP-psykolog i verksamheten i Säter. Handledare finns på plats och mycket finns att lära och uträtta.
Kliniken består av en akutmottagning (öppen dygnet runt), psykiatriska vårdavdelningar och en missbruks- och beroendevårdsenhet. Du kommer att arbeta i team med andra yrkeskategorier som psykologer, kuratorer, arbetsterapeut, läkare, sjuksköterskor och vid behov även fysioterapeut.
På kliniken pågår idag ett utvecklings- och forskningsarbete, att systematiskt utveckla KBT (beteendeaktivering) som en kompletterande behandlingsmetod på avdelningarna. Behandlingsteamet är tillsammans med avdelningspersonal på alla avdelningar en naturlig del av detta utvecklingsarbete där behandlingsinsatserna sker både individuellt och i grupp.

Att arbeta inom allmänpsykiatrin är utvecklande, intressant och ställer krav på självständighet och flexibilitet. Vi arbetar hela tiden med att utveckla och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Dokumentation sker i Take Care.
I Landstinget Dalarna är vi 8500 medarbetare som tillsammans jobbar för ett hälsosammare Dalarna!

Arbetsuppgifter
Psykologens huvuduppdrag är att bedöma, utreda och behandla patienter med akuta psykiatriska problem. Vissa uppdrag kan vara av mer konsultativ karaktär, där psykologen kan handleda andra yrkesgrupper i behandlingsarbete, utbilda inom olika psykologiska kunskapsområden eller ansvara för avgränsade utrednings- och uppföljningsuppdrag t ex neuropsykologi och allmänpsykiatrisk diagnostik. Krissamtal och anhörigstöd ingår även i arbetsuppgifterna.
Vill du vara med?

Kvalifikationer

Vi söker Dig som är intresserad av att jobba inom slutenvården och fördjupa dig inom akutpsykiatrin. Du ska vara intresserad av metodutveckling, ha en förmåga att arbeta självständigt men också god samarbetsförmåga, samt ha intresse för en variation av psykiatrisk problematik.
Du bör också vara intresserad av diagnostik, neuropsykologi och samarbetsfrågor med andra enheter, områden som särskilt är viktiga i slutenvården. Det finns tillgång till kvalificerad handledning, delta i forskningsarbete och möjlighet till fortbildning i din yrkesroll.

Du ska ha psykologlegitimation alt. psykologexamen (vid PTP-ansökan) och körkort.
Psykologutbildning med KBT-inriktning är meriterande.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.