IT-arkitekt till MiT, Medicinsk teknik och IT

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor. Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Medicinsk Teknik och IT (MiT) består av ca 150 personer som ansvarar för både medicintekniska produkter och IT-verksamhet för hela Landstinget Dalarna.

Vi erbjuder en intressant och omväxlande tjänst som IT-arkitekt.
"Verksamhetsutveckling med stöd av IT" står såväl lokalt som nationellt inför många intressanta utmaningar. Vi har bland annat ett kommande byte av journalsystem framför oss och flera pågående stora projekt, ökade krav på digitalisering och utveckling av såväl systemstöd som integrationer och vi behöver därför förstärka verksamheten inom IT-arkitekturområdet.
Om utrymme finns kan det även bli aktuellt att arbeta i rollen projektledare i för din bakgrund lämpliga projekt.

IT-Förvaltning och Utveckling (IT FoU) är länken mellan verksamhet och IT och erbjuder professionellt stöd vid beställning, utveckling och förvaltning av IT-stöd. Vi genomför projekt, utredningar, samt mindre systemutvecklingsuppdrag och erbjuder stöd till verksamhetens beställare bl.a. inför upphandling, systemförändringar och leveransgodkännande.
IT FoU är en av tre avdelningar på MIT-enheten och din organisatoriska placering blir hos Beställningsstöd.

Landstinget har en portfölj för "Verksamhetsutveckling med stöd av IT" där både projekt och förvaltningsobjekt har en gemensam portföljstyrgrupp. Pm3 används som förvaltningsmodell och ITIL som processtöd.

Är intresserad av att vara med och utveckla och driva verksamheten framåt? Vi söker dig som har ett strategiskt synsätt med god förmåga att tänka proaktivt och långsiktigt, är lösningsfokuserad, målinriktad och analytisk. Du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga, lätt för att samarbeta och kan framgångsrikt driva uppdrag från start till mål.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ha stora möjligheter att vara med och utveckla arkitekturområdet.
IT-arkitektens övergripande funktion är att säkerställer att all utveckling, nyanskaffning och förändring i dagens och framtidens IT-system sker med en inriktning och en tanke som leder till långsiktiga, hållbara system som uppfyller såväl de nationella som regionala och lokala kraven, samt tillämpbara strategier inom IT om dessa är kända.
Vi söker dig som trivs med att arbeta både operativt och strategiskt och har ett stort intresse i att omsätta verksamhetsbehov till praktiska lösningar.
Du har en god förmåga att förstå komplexa flöden och beroendesamband och har lätt att sätta dig in i verksamhetsprocesser och behov.

Som IT-arkitekt kommer du att delta i styrning av Landstinget Dalarnas IT-landskap. Det innebär exempelvis framtagning och förvaltning av målarkitektur, arkitekturprinciper inom olika domäner, delta i arkitektråd för bedömning och rådgivning kring olika behov och lösningar, kartläggning av befintligt IT-landskap, framtagning av icke-funktionella krav och mycket annat.
I rollen kommer du att arbeta med samtliga lager i arkitekturen - från verksamhetsprocesser och ner till infrastrukturlagret, men tonvikten för rollen ligger på arkitekturstyrning och lösningsarkitektur.

Som IT-arkitekt kommer du ha ansvar för att ta fram tekniska beskrivningar och standarder för olika lösningar och du deltar i att vidareutveckla vår integrationsförmåga.

I ditt arbete kommer du att ha kontakt med många intressenter, både inom och utom Landstinget Dalarna.
Du rapporterar till din närmaste chef, till portföljledning, förvaltningsledning, styrgrupp eller MiT-ledning beroende på uppdragets karaktär.

Vi kommer att påbörja urval och intervjuer under ansökningstiden så du är välkommen att skicka in din ansökan redan idag.

Kvalifikationer

Vi söker dig med akademisk examen på lägst högskolenivå inom relevanta områden, som t ex datavetenskap, systemvetenskap eller IT alternativt motsvarande kunskaper inom IT-området förvärvade på annat sätt.
Du har flera års erfarenhet från IT-verksamhet, praktisk erfarenhet som lösningsarkitekt och gärna även som EA-arkitekt.
God förmåga att beskriva, modellera, visualisera och analysera även komplexa strukturer, skeenden och samband.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Meriterande är att du har:
. Certifiering som lösningsarkitekt/IT-arkitekt.
. Erfarenhet av arbete med enterprise arkitektur
. Erfarenhet av att arbeta med TOGAF, Zachman eller liknande ramverk.
. Erfarenhet av arkitekturstyrning genom målarkitektur, arkitekturprinciper, arkitekturråd och liknande.
. Praktisk erfarenhet av systemutveckling och integrationer.
. Erfarenhet av modellering, t.ex. begreppsmodellering, informationsmodellering, processmodellering för att nämna några.
. Erfarenhet av modellering i arkitekturverktyg så som Sparx Enterprice Architect, Visual Paradigm, QualiWare, iServer, ArchiMate eller liknande.
. God förmåga att navigera i komplexa systemlandskap
. Vana att granska och ta fram arkitekturbeskrivningar
. Erfarenhet av att arbeta med integrationsarkitektur, tjänstebaserad integration enligt SOA-principer, olika integrationsmönster, säkerhetsarkitektur, infraarkitektur.
. Erfarenhet av integrationsplattformar, gärna BizTalk Server och Mule.
. Kompetens inom BI, big data, ekonomisystem, BPM, informations- och IT-säkerhet.
. Erfarenheter av att självständigt driva arbete både på strategisk och på operativ nivå.
. Erfarenhet av offentlig upphandling av IT-system.
. Projektledarutbildning.
. Kunskap och erfarenhet från förvaltningsmodell pm3 och ITIL.
. Erfarenhet från arbete inom Landsting eller annan liknande offentlig verksamhet.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.