Chef Städ Mora

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Landstingsservice uppdrag är att leda, utveckla, utföra och effektivisera servicetjänster till Hälso- och sjukvården och övriga verksamheter inom och i samverkan med Landstinget Dalarna. Detta gör vi inom områden som t.ex. transport-, städ-, tvätt-, kost och fastighetsteknisk service. Landstingsservice har ca 460 medarbetare och omsätter ca 300 MSEK. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Arbetsuppgifter

Arbetsbeskrivning:
Du kommer till en organisation med lång tradition av service mot Hälso- och sjukvården, Tandvården och övrig kärnverksamhet, där beslutsvägarna internt inom Landstingsservice är korta och där det finns gott om utrymme för egna initiativ.

Vi söker nu två 1:a linjens chefer som med stort engagemang leder och ansvarar för Landstingsservice Städ/lokalvård inom Landstingsservice Norra område på Mora lasarett respektive storstädresurs och övriga externa lokaler. Din uppgift är att aktivt leda och utveckla verksamheten så att de strategiska målen uppnås på ett kostnadseffektivt sätt med överenskommen kvalitét och kundnöjdhet. I uppdraget som 1:a linjens chef ingår personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. I din ledarroll ligger också ett ansvar för din personals arbetsmiljö och trivsel samt ett fokus på deras utveckling, motivation och samarbetsförmåga. Du sätter även tydliga mål och följer upp dessa.
Inom Landstingsservice så tillämpas i regel 3-års förordnanden specifikt för chefstjänster. Du har en tillsvidare anställning med lämplig grundprofession.

Som 1:a linjens chef kommer du dels att ha stöd från din Verksamhetschef och dels att ha stöd av en FM-enhet vars uppgift är att med ett processorienterat synsätt koordinera och utveckla Landstingsservice servicetjänster, i syfte att främja kärnverksamheten och den totala koncernnyttan.

Du rapporterar till Verksamhetschefen inom serviceområdet och ingår i dennes ledningsgrupp. Du medverkar även i nätverk under ledning av processägare inom Landstingsservice FM-enhet.

Din placeringsort är Mora. Resor i arbetet förekommer.

Intervjuer kommer ske fortlöpande.

Kvalifikationer

Krav:
Eftergymnasial utbildning eller utbildning/erfarenhet arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av arbetsledning av personer eller ledning av verksamhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
Erfarenhet/kunskap av budgetprocess, ekonomisk uppföljning/analys
Allmän datakunskap, Officepaketet
Goda språkkunskaper svenska i tal och skrift
Körkort B

Meriterande:
Lokalvårdsutbildning PRYL
Kännedom om processorienterad organisation
Grundläggande kunskaper arbetsrätt/arbetsmiljö
Grundläggande kunskaper riskhantering
Ledarskapsutbildning
Chefserfarenhet
Erfarenhet att leda i förändring
Erfarenhet från lokalvård i vårdmiljö
Erfarenhet av politikerstyrd organisation
Erfarenhet av kompetensförsörjning

Personliga egenskaper:
I arbetet ingår att organisera och planera aktiviteter på ett effektivt sätt där du har förmåga att se vilka uppgifter som ska prioriteras. Det betyder att du kan arbeta med flera uppgifter parallellt och behåller ordningen även i pressade situationer

Du företräder alltid arbetsgivaren och är lojal med fattade beslut

Din ledarstil är sådan att du coachar genom att skapa intresse, motivation och engagemang, vilket innebär att du löser uppgifter tillsammans med andra på ett effektivt sätt och tar samtidigt hänsyn och är lyhörd till hur andra fungerar

Du kommunicerar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt och verkar för ett bra samarbetsklimat

Du har förmågan att arbeta självständigt, fatta beslut även i komplicerade frågor och agerar förtroendegivande samt förutser konsekvenserna av ditt handlande i en given situation

Du känner att du kommer till din rätt i en miljö med fokus på utveckling och resultat. Det är naturligt för dig att ta stort ansvar och fatta beslut samtidigt som du är en inkluderande ledare

I den dagliga verksamheten är du en förebild för dina medarbetare och utvecklar verksamheten genom att leda genom dina medarbetare

Vi lägger extra stor vikt vid dina personliga egenskaper

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.