Fysioterapeut 2 st tv Barn- och ungdomshabilitering och Vuxenhab Ludvika

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Vi söker en fysioterapeut 100% med placering inom Barn och ungdomshabiliteringen samt en fysioterapeut 100% med placering inom Vuxenhabiliteringen.
Din uppgift inom Habiliteringen är att i samråd med brukare och nätverk göra motoriska bedömningar och utredningar.
Du kommer att ge råd till anhöriga/personal om motorisk träning, hålla i utbildning och i gruppverksamhet. I uppdraget ingår att ge information och kunskap till brukarens nätverk.
Du kommer att initiera och medverka vid ortopedisk konsultationsutprovning samt hjälpmedelsutprovning och uppföljning.

Kvalifikationer

Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast som har intresse för verksamhetsområdet och teamarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och social kompetens. Körkort erfordras.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.