PTP psykolog Psykiatriska mottagningen i Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Falun tillhör basenheten Falun/södra inom Vuxenpsykiatrin i Dalarna.
Tjänsterna är placerade på mottagningen i Falun

Det här en möjlighet för dig som är intresserad av ett arbete med stor bredd med avseende på såväl arbetsuppgifter, möjlighet till kompetensutveckling och kollegor.I vår verksamhet strävar vi efter att ha ett helhetsperspektiv och se människan utifrån både medicinska, psykologiska och sociala infallsvinklar.
På vår mottagning kan vi erbjuda ett brett utbud av terapier och bedriva såväl individuella behandlingar som gruppbehandlingar och arbeta med stödjande och utbildande insatser till både patienter och anhöriga. Vi strävar efter att ständigt förbättra vår verksamhet och förslag samt initiativ från våra medarbetare uppmuntras.
Behovet av att diskutera yrkesspecifika frågor ges utrymme till genom yrkesträffar.
Verksamheten erbjuder kontinuerligt ett varierat utbud av fortbildning och handledning som ger goda möjligheter till utveckling.
I Dalarna finns ett landstingsövergripande PTP program med studiedagar för PTP psykologer, vilket ger dig möjlighet att träffa andra PTP psykologer samtidigt som du får utbildning och inblick i andra verksamheter. På vår mottagning så har vi lång erfarenhet av att ta emot PTP psykologer och du kommer att få många psykologkollegor.
Arbetsbeskrivning
Som psykolog utgörs en viktig del av dina arbetsuppgifter av bedömningar med avseende på funktionsnivå, diagnostik samt behov av psykologisk behandling. I arbetet ingår även att utföra neuropsykiatriska utredningar och personlighetsbedömningar. Därtill kommer du att arbeta med psykoterapier och ev andra behandlingsinsatser, till exempel gruppbehandlingar. Utifrån verksamhetens behov och egen kompetens kan olika former av utvecklingsarbete bli aktuellt.

Kvalifikationer

Psykologexamen.
Stor vikt läggs vid personlighet. Viktigt är att du har en god samarbetsförmåga, är flexibel och kan arbeta självständigt och i team.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.