Sjuksköterska BUP-mottagningen Falun/Leksand

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

På öppenvårdsmottagningen i Falun arbetar psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, behandlingsassistenter, läkare, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare och avdelningschef. Vi bedriver behandling på specialistnivå och strävar efter god behandlarkompetens samt en nära och bra samverkan med andra aktörer.

Inom BUP Dalarna är drygt 150 personer verksamma. Förutom 5 öppenvårdsmottagningar runt om i länet har vi länsgemensamma enheter: heldygnsenhet med fyra vårdplatser och mobilt närteam, dagbehandlingar på ätstörningsenhet och familjeterapienhet samt Kunskapscentrum ADHD/autism. Vårdbegäran tas emot och rådgivning ges från en länsövergripande enhet.

Vi har interna seminarier och fortbildning samt i vår utbildningsplan slår vi fast att specialistnivån behöver specialistutbildad personal.
Vi arbetar framgångsrikt för ett samlat BUP Dalarna där tillgången till specialistnivåns kompetenser vid allvarlig psykisk ohälsa ska erbjudas alla barn och unga t o m 17 år i länet.

I samarbete med övriga teammedlemmar bedriva barnpsykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer som söker hjälp vid vår mottagning.
Som nyanställd sjuksköterska erbjuds du mentorskap under det första anställningsåret av erfaren kollega.
I samarbete med vår läkare har man som sjuksköterska även medicinska uppgifter.

Kvalifikationer

Du är Leg sjuksköterska.

Det är meriterande om du har steg 1-utbildning samt erfarenhet av arbete med barn och unga och deras familjer. Vi ser helst att du också har VUB i psykiatri.

Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Tillgång till handledning och fortbildning erbjuds.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.