Psykolog tv Barnkliniken Paragruppen

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Barn och ungdomskliniken Falu lasarett
Barn och ungdomskliniken är en länsklinik med väl utbyggd slutenvård samt dagvård och mottagning i Falun. I Mora bedrivs mottagningsverksamhet.

Du kommer att arbeta med familjer inom neonatalvård samt vara en del i diagnosteam kring barn och familjer med andra diagnoser inom Barn och ungdomsmedicin i Dalarna.
Exempel på arbetsuppgifter: Utifrån frågeställning testa och utreda barnets psykomotoriska utveckling. Utifrån frågeställning och i relation till barnets sjukdom använda adekvat diagnostik. Psykologiska behandlingssamtal till barn och ungdomar. Konsultation och handledning till familj. Utbildning till medarbetare.

Kvalifikationer

Legitimerad psykolog. Tidigare arbete med barn, ungdomar och familjer inom hälso och sjukvård är meriterande, liksom psykologisk testkompetens och psykologiskt behandlingsarbete enligt aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.