Leg. Psykolog Ungdomsmottagningen Borlänge

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Primärvården i Dalarna är indelad i fem områden. Mellersta området består av kommunerna Borlänge, Gagnef och Säter. I upptagningsområdet bor ca 68 000 invånare. Ungdomsmottagningen har hittills tagit emot ungdomar från Borlänge, men i ett pilotprojekt utökas detta till att omfatta även Säter och Gagnef med Borlänge som huvudmottagning.
Borlänge Ungdomsmottagning tar emot ungdomar i åldern 13-24 år. Mottagningen arbetar utifrån ungdomens uppdrag och är ingen remissinstans. Frivilligheten är en bärande princip för verksamheten, liksom tillgängligheten. Vårt mål är att stärka ungdomar i deras identitets- och personlighetsutveckling med inriktning på fysisk, psykisk, social och sexuell hälsa. Fokus ligger på det hälsofrämjande och primärpreventiva arbetet. Vi möter ungdomar med psykologiska-, psykosociala-, kulturrelaterade och allmänmedicinska frågeställningar. Vi tar också emot ungdomar med funderingar kring sex-och samlevnad samt livsstilsfrågor. Mottagningen är under HBTQ-certifiering.

På Ungdomsmottagningen arbetar för närvarande barnmorskor, gynekolog, ungdomsläkare och socionom. För att möta ett ökat behov av stöd vid psykisk ohälsa söker vi nu en legitimerad psykolog.

Arbetsuppgifter

Uppdraget för Ungdomsmottagningen finns formulerat i Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningars policy. Målet är att främja ungdomars hälsa ur ett helhetsperspektiv.

Arbetsuppgifterna som legitimerad psykolog präglas till största delen av självständigt beteendemedicinskt arbete med bedömningar och psykologisk behandling ur både ett individuellt och familjesystemiskt perspektiv. Huvuddelen av ungdomarnas problematik finns inom områdena nedstämdhet/depression, ångest, stressrelaterad problematik, identitets-och livsfrågor. Behandling kan ske både individuellt och i grupp samt med Internetförmedlad behandling. Samverkan med enhetens team, med vårdgrannar och andra samhällsaktörer är en viktig uppgift för att ge hjälp och stöd till den unge.

Förutom planerad mottagning har vi drop in, utåtriktad verksamhet med studiebesök och viss närvaro vid större publika evenemang. Arbetstiden är förlagd till vardagar med viss kvällstjänstgöring. Yrkeshandledning sker i grupp. Vi arbetar i journalsystemet Take Care.

Kvalifikationer

Du är legitimerad psykolog med beteendeterapeutisk kompetens. Förmåga till gott samarbete i teamet. Personlig förmåga till goda och tillitsskapande möten med ungdomar. Goda kunskaper i svenska är ett krav och körkort är ett önskemål. Ur ett jämställdhetsperspektiv välkomnar vi manliga sökande.

Registerutdrag enligt JuU8 krävs

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.