Psykolog till mödra- och barnhälsovården Gagnef

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Familjens Hus Gagnef Vårdcentral är en väletablerad familjecentral med fem verksamheter från kommun och Landsting.

Som psykolog på Familjens hus i Mockfjärd har du en unik möjlighet till samverkan med andra verksamheter. Förutom barnhälsovården och mödrahälsovården finns också Familjeteamet, Famnen och Öppna förskolan under samma tak. Närhet till dessa verksamheter underlättar teamarbete kring familjerna. Möjlighet finns att jobba med andra yrkeskategorier i vårt väl utarbetade föräldrarstödsprogram. Du kommer att ingå i ett nätverk av MBHV-psykologer i länet med regelbundna länsträffar samt få handledning i grupp av erfaren psykolog/handledare. I huset finns även en psykologkollega inom verksamheten Famnen.

Arbetsuppgifter: Förebyggande och hälsofrämjande arbete inom Mödra-och Barnhälsovården genom stöd/rådgivning, bedömningssamtal, utvecklingsbedömning av barn och behandlingsinsatser till föräldrar, blivande föräldrar samt barn upp till 6 år. Konsultation/handledning och fortbildning till barnmorskor och BHV-sjuksköterskor ingår i arbetsuppgifterna liksom vidareutveckling av verksamheten tillsammans med resten av teamet.

Kvalifikationer

Du är leg. Psykolog.

Erfarenhet av psykologarbete vid Mödra-och barnhälsovård och angränsande verksamheter är meriterande. Utbildning i havandeskapspsykologi, konsultationsmetodik eller samspelsmetodik är meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.