Psykolog - Vill du bli en del av framtidens BUP Dalarna?

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

BUP tar emot barn och ungdomar med allvarlig barnpsykiatrisk problematik i behov av specialiserade insatser. Vi använder evidensbaserade behandlingsmetoder med olika inriktningar. All behandling sker i nära samverkan med familj, övrigt nätverk och andra vårdgivare såsom skola och socialtjänst.

På BUP arbetar kuratorer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, specialpedagog, medicinska sekreterare och chef.

BUP Dalarna består av 5 öppenvårdsmottagningar samt länsresurs med akutteam, akutavdelning, familjeenhet och ätstörningsenhet samt kunskapscentrum, som samtliga är underställda en gemensam verksamhetschef.

Vi söker nu en psykolog som ska arbeta på vår akutavdelning samt till viss del även konsultativ gentemot vårt akutteam. Du kommer att möta barn och ungdomar med blandade nedstämdhets- och ångesttillstånd och familjenätverk i kris. I denna tjänst arbetar du med till stor del med bedömningar (även akuta) och psykoedukation, men även i viss mån barnpsykiatriska utredningar. Det finns möjlighet att både utveckla akutteamet och att delta i avdelningens utvecklingsarbete och genom det forma psykologens roll.

En stor del av arbetet handlar om att samverka med andra professioner inom BUP, men även med vårdgrannar. Du fyller en viktig funktion som stöd till avdelningens personal exempelvis genom att hålla föreläsningar eller annan utbildning. I arbetet ingår att bidra med ex utvecklingspsykologiskt perspektiv på ronder och att tjänstgöra som primärjour.

Som psykolog i BUP får du möjlighet att verkligen göra skillnad för barn och unga och deras familjer.

Kvalifikationer

Du är leg. psykolog med erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer. Intresse för och erfarenhet av akut-och krisarbete är meriterande, liksom specialistkompetens inom neuropsykologi och/eller annan lämplig vidareutbildning. Vi ser mycket gärna att du är förtrogen med beteendeterapeutiska grunder då färdighetsträning och introspektiv exponering är verktyg som kan vara till god hjälp i arbetet med människor i kris. Om du också har ambitionen att fördjupa dina kunskaper och dela med dig, så kommer du att trivas hos oss.

Du gillar att samarbeta med andra, både internt inom BUP men även externt med våra vårdgrannar, och framför allt har du en önskan om att få delta i arbetet för att göra den barn- och ungdomspsykiatriska vården ännu bättre. BUP Dalarna arbetar aktivt för att psykologer, liksom alla andra yrkeskategorier, ska ha en självklar delaktighet i verksamhetsutvecklingen.

Inom BUP finns möjlighet till utbildning och fortbildning. Vill du läsa till specialist finns möjlighet även till detta. Kliniken har regelbunden handledning.

Under hösten 2017 påbörjar vi ett projekt med yrkesutvecklare för samtliga yrkesgrupper, vilket bland annat syftar till att utveckla professionerna. Yrkesutvecklaren kommer att utgöra länken mellan de olika yrkesgrupperna och ledningen. Projektet är en del i BUPs satsning för en bättre arbetsmiljö.

Vi har nyligen infört en löneutveckling kopplad till specialistutbildningen för psykologer.

Vi erbjuder dig som ny psykolog en erfaren kollega som mentor.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.