Utvecklingsledare

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Utvecklingsavdelningen är en del av Hälso- och sjukvårdsenheten som hör till Central förvaltning. Nu behöver vi fylla på vår kompetens.

Arbetsuppgifter

Utvecklingsavdelningen stödjer ledningen och verksamheternas chefer i patientsäkerhet, kunskapsstyrning och ständiga förbättringar. Vi samverkar inom Hälso-och sjukvårdsenheten och med de andra förvaltningarna samt enheterna inom central förvaltning. I uppdraget ingår nära samarbete med chefer på alla nivåer och nyckelpersoner i verksamheten, t ex verksamhetsutvecklare och patientsäkerhetsombud.
Avdelningen stödjer, utmanar, initierar, inspirerar, bedriver utbildning, omvärldsbevakning och utvecklar lärande för chefer på alla nivåer för tjänstemannaledningen, den politiska ledningen och stödfunktioner.

Vi söker nu en utvecklingsledare med projektledarerfarenheter där ett första uppdrag skulle kunna bli projektledare för det högaktuella utvecklingsuppdraget samordnad utveckling mot en god och nära vård (se vidare SOU 2017:53, S2017:01).

Till avdelningens uppdrag hör stöd till ett mer personcentrerat arbetssätt/förhållningssätt, involvering av personer med erfarenhet som patient och eller närstående och också stöd till förändrat arbetssätt och "flippande" av i första hand primärvården och dess vårdcentraler med stöd av tjänsteinnovation och tjänstedesign.

I ditt uppdrag ingår att verka för att stärka och tydliggöra patientens ställning och delaktighet och bidra till ständig förbättring av ditt eget och avdelningens arbete. Avdelningen ansvarar för förvaltning och administration av avvikelsehanteringssystemet Synergi, risk- och händelseanalyser, utbildning inom bl.a patientsäkerhet och chef- och ledarutvecklingsprogrammet, samordning och processtöd för nationella riktlinjer.

Placeringsort Falun
Körkort erfordras då det förekommer resor i tjänsten.

Kvalifikationer

Krav:
Högskoleutbildning inom hälso-och sjukvårdsområdet eller annan passande högskoleutbildning
Förmåga att utrycka dig i tal och skrift
Erfarenhet av projektledaruppdrag och/eller självständigt driva förbättringsarbete.

Meriterande:
Planering och genomförande av workshop, utbildningar
Erfarenhet och vilja att utveckla färdigheter i att stödja, vägleda, coacha
Det är en fördel om du redan har kunskap och erfarenhet av stöd till chefer i verksamhetsutveckling, om inte så har du en stark önskan att utveckla det
Meriterande är också utbildning/erfarenhet av tjänstedesign/tjänsteinnovation.

Personliga egenskaper:
Som person är du nyfiken med god social kompetens och förmåga att kommunicera. Kunna skapa förtroende till den chef eller medarbetare som behöver stöd och hjälp. Förmåga att visa respekt, ödmjukhet och lyhördhet, att bygga relationer och stödja andra att växa
Du är strukturerad, bra på att planera och följa upp. Förmåga att arbeta självständigt med flera uppgifter parallellt där ram och innehåll kan förändras under arbetets gång.
Du har en vilja och tron på din egen kompetens och att den kan utvecklas.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.