Sjuksköterska till FACT-teamet, psykiatrimottagning Mora

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Vuxenpsykiatrin i Dalarna är en samlad specialistverksamhet och tillhör division psykiatri inom Hälso- och sjukvården. Den psykiatriska öppenvården är indelad i tre geografiska basenheter och med slutenvårdskliniker i Säter och Falun.
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska till vårt FACT-team vid psykiatrimottagningen på Mora lasarett.

Arbetsuppgifter

Vuxenpsykiatrins uppdrag är att diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med svårare psykiatriska tillstånd såsom psykoser, bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, komplicerad PTSD och allvarligare ångest- och depressionstillstånd
På psykiatrimottagningen i Mora finns en bred specialistpsykiatrisk kompetens samlad. Mottagningen är uppdelad i fyra olika team: läkarteam, FACT-team, utrednings- och behandlingsteam som även inkluderar psykoterapeutiskt arbete och ett administrativt team.
Det finns ett strukturerat samarbete mellan teamen där man gemensamt fyller de behov av olika kompetenser som finns inom basenheten.

På mottagningen arbetar psykologer, psykiatriker, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, skötare och medicinska sekreterare.

Inom basenheten finns dessutom tre psykiatriska mottagningsteam i Mora, Rättvik och Malung som är bemannade upp till sjuksköterskenivå men med läkarbemanning en dag/vecka.

Som sjuksköterska i FACT-teamet kommer dina arbetsuppgifter till stor del bestå av att träffa patienter som under en kortare period är i behov av mer intensiva insatser än vad som vanligt vis ingår i patientens planering.
I FACT-teamet arbetar vi alltid i team och teamet består av sjuksköterskor och skötare/undersköterskor samt enhetschef. Vi har tillgång till konsultation och insatser från psykiatriker dagligen.

I tjänsten ingår även ett uppdrag som innebär ansvar för samordning runt inneliggande patienter så att utskrivningsprocessen planeras och genomförs på ett så optimals sätt som möjligt sett ur patientens perspektiv.

Under förutsättning att beslut fattas om inrättande av mobilt team inom FACT teamet i Mora, så kan arbete på schema bli aktuellt. Ett attraktivt schema med arbete dagtid var 4:e helg samt 1-2 kvällspass i veckan.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett intresse för akutpsykiatri. Funktionen kräver stor flexibilitet och god förmåga att kunna planera, strukturera och hitta bra lösningar.
Det är också viktigt att kunna göra självständiga bedömningar av aktuellt vårdbehov att vara både lyhörd och tydlig.
Vi ser det som en stor fördel om du har erfarenhet av direkt arbete med psykiatriska patienter och gärna då av akuta tillstånd.

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning i psykiatri.

Körkort är ett krav.

Vi arbetar aktivt med friskvårdsarbete inom basenheten.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.