Psykolog, Barn- och ungdomshabiliteringen Borlänge

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Habiliteringen är landstingets särskilda specialistresurs för habiliterande insatser samt råd och stöd enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder.
Habiliteringen i Dalarna har fem enheter.
Enheterna har medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. Arbetet bedrivs i team och den aktuella tjänsten innebär arbete med både barn och ungdomar.

Psykologens arbetsuppgifter är, att i nära samarbete med övriga i teamet ansvara för det psykologiska behandlingsarbetet, göra utredningar och funktionsbedömningar samt klarlägga behov och ge individuellt anpassade insatser. Psykologen ska även ge terapeutiskt inriktade insatser samt utbildning, handledning och stöd till närstående, personal och andra berörda.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som är leg psykolog, gärna med erfarenhet av habilitering eller annan verksamhet som rör barn och ungdomar. Du har god samarbetsförmåga och är intresserad av att arbeta i team tillsammans med andra yrkesgrupper. Erfaren¬het av samtal och utredning med specialistkunskap i testmetodik är ett krav. Önskvärda meriter är kunskaper kring utvecklingspsykologi, neuropsykologi och erfarenhet av KBT-inriktad behandling. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Eftersom resor ingår i tjänsten ser vi helst att du har körkort.

Vi erbjuder Dig stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, trevlig arbetsmiljö och handledning av erfarna kollegor.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.