Kurator/socionom till Kuratorsenheten, Ludvika

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Vill du ha ett spännande, varierande och meningsfullt arbete tillsammans med trevliga kollegor? Då är du välkommen med din ansökan till oss på Kuratorsenheten.
Kuratorsenheten vänder sig till patienter och deras anhöriga som pga. sjukdom och trauma är i behov av psykosocialt stöd. Enhet har ca 19 medarbetare fördelade på sjukhusen i Falun, Ludvika och Mora. Vi förser även länets sju Palliativa team med kuratorskompetens.

Kuratorerna på Ludvika och Falu lasarett utgör en gemensam enhet och har gemensamma möten såsom behandlingskonferens, extern handledning och arbetsplatsträff.
På Ludvika lasarett arbetar två kuratorer som förser medicinkliniken samt palliativa teamet med kuratorskompetens.
Arbetsuppgifterna består i psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete med fokus på kris- och stödsamtal. Du träffar patienter som är inneliggande på avdelning eller på egen mottagning. En stor del av arbetet är teambaserat vilket innebär att du arbetar tillsammans med andra professioner så som sjuksköterska, undersköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped. Som kurator i teamet bidrar du med det psykosociala perspektivet i vården. Arbetet innebär även samarbete och kontakt med andra samhällsaktörer tex Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Kommun etc.
Att arbeta inom den specialiserade palliativa vården innebär teamarbete där kuratorn fungerar som den psykosociala experten. Arbetet sker till stora delar i patientens hem.
Kvalitets- och utvecklingsarbete och handledning av studenter ingår i tjänsten. Handledning och utbildning av vårdpersonal samt tjänstgöring på annan ort kan förekomma.

Kvalifikationer

Du har socionomexamen, gärna med auktorisation eller motsvarande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kuratorsarbete inom hälso- och sjukvård, påbyggnadsutbildning, kunskaper om våld i nära relation, risk- och missbruk samt barn som närstående. God kunskap om och förståelse för hur samhällets olika stödfunktioner är organiserade samt aktuell lagstiftning ex LSS.

I Landstinget Dalarna eftersträvar vi jämställdhet och ser gärna en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald, vi välkomnar därför sökande som bidrar till detta.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort B erfordras.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.