PTP-psykologer till Landstinget Dalarna, 8 fasta platser

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Välkommen till ett omtyckt PTP-program med hög kvalité. Nu med fasta PTP-platser!

Med start i september erbjuder vi 8 fasta PTP-platser varav 6 platser är inom Psykiatri och 2 platser inom Primärvården. PTP-psykologerna får möjlighet att följas åt under hela året, och efter ett halvår kommer ytterligare 8 PTP-kollegor att börja.

Vi söker PTP-Psykologer till följande verksamheteter
Önskar du någon särskild av PTP-platser nedan så kan du skriva dina önskemål i din ansökan.

. Barn- och ungdomspsykiatrin i Falun, Borlänge, Avesta eller Mora
. Habiliteringen i Borlänge, Falun, Avesta, Ludvika eller Mora
. Vuxenpsykiatrin i Mora
. Vuxenpsykiatrin i Falun eller Avesta
. Vuxenpsykiatrin i Borlänge eller Ludvika
. Slutenvårdspsykiatrin i Falun och Säter
. Vårdcentral Kvarnsveden i Borlänge
. Familjecentral Elsborg och Britsarvet MVC/BVC i Falun

Arbetsuppgifter

Som PTP-psykolog hos oss får du möjlighet att specialisera dig inom verksamheten där du är anställd samtidigt som arbetsuppgifterna planeras utifrån att du ska få en allsidig och bred erfarenhet av psykologyrket.

Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta både individinriktat och övrigt psykologarbete, enligt föreskrifter från Socialstyrelsen.
Du får stöd av din handledare och chef som finns inom den verksamhet där du är anställd.

PTP-programmet med gott betyg
Landstinget Dalarnas PTP-program har funnits i nuvarande tappning sedan 2009. I programmet ingår månatliga seminarier och gruppdiskussioner för PTP-psykologerna och handledarträffar för handledarna.
Inom ramen för programmet erbjuds du också extra utredningshandledning. Genom studiebesök och auskultationer får du goda möjligheter till en bred insyn i landstingets olika verksamheter, även där vi inte har PTP-platser.
Programmet får goda betyg i enkätundersökningar hos PTP-psykologer som avslutat sin tjänstgöring (8/10 i nöjdhet).

PTP-psykologerna följs åt under året
Alla PTP-psykologer samlas för en gemensam introduktion tillsammans med studierektor, handledare och chefer. Ni blir ett sammansvetsat gäng och du har möjlighet att lära känna de andra PTP-psykologerna i och med de regelbundna träffarna.

Vi har kvalitetssäkrat PTP-platserna
Vi erbjuder endast så kallade kvalitetssäkrade PTP-platser. Det innebär att din arbetsplats måste uppfylla särskilda kvalitetskriterier för att ta emot PTP-psykologer.
Under PTP-perioden finns vår studierektor Lena Öjehagen nära tills hands för att säkerställa en hög kvalité på programmet och bidra med stöd och råd.

Efter avslutad PTP-tjänstgöring finns goda möjligheter till fast anställning inom flera olika specialiteter.

Kvalifikationer

För att vara behörig sökande till en PTP-plats ska du kunna uppvisa examensbevis senast vid tillträdesdagen i början av september 2018.

Ansök senast den 13 maj.

FÖRMÅNER
Som PTP-psykolog har du rätt till alla förmåner för anställda i Landstinget Dalarna. Bland annat erbjuder vi egna träningslokaler och aktivitetsbidrag för friskvård (1500 kr/år).
Du har möjlighet att simma gratis vid utvalda badanläggningar runt om i Dalarna. Vi har flera aktiva personalklubbar, bland annat inom idrott, friskvård och konst.

Läs mer om förmåner, PTP-programmet och de olika verksamheterna på ltdalarna.se/ptp

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.