Enhetschef, akuttemet, psykiatrimottagning Mora

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Vuxenpsykiatrin i Dalarna är en samlad specialistverksamhet och tillhör division psykiatri inom Hälso- och sjukvården. Den psykiatriska öppenvården är indelad i tre geografiska basenheter och med slutenvårdskliniker i Säter och Falun.
På psykiatrimottagningen i Mora finns en bred specialistpsykiatrisk kompetens samlad. Mottagningen är uppdelad i tre olika team och det finns ett strukturerat samarbete mellan teamen där man gemensamt fyller de behov av olika kompetenser som finns inom basenheten. På mottagningen arbetar psykologer, psykiatriker, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, skötare och medicinska sekreterare.
Inom basenheten finns dessutom tre psykiatriska mottagningsteam i Mora, Rättvik och Malung som är bemannade upp till sjuksköterskenivå men med läkarbemanning en dag/vecka.

Vårt uppdrag är att diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med svårare psykiatriska tillstånd såsom psykoser, bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, komplicerad PTSD och allvarligare ångest- och depressionstillstånd. I vårt uppdrag ingår även konsultuppdrag vid Mora lasarett och poliklinisk ECT-behandling.
Akutteamet bemannas av enhetschef, sjuksköterskor, skötare samt psykiater.
Som enhetschef kommer du att arbeta med personalfrågor, verksamhetsplanering och utvecklingsfrågor. Du kommer att tillsammans med dina medarbetare ansvara för att patienter i behov av akuta insatser får rätt vård i rätt tid. Uppdraget innefattar ansvar för arbetsmiljöfrågor samt ett ekonomiskt ansvar. Du kommer också att ingå i basenhetens ledningsgrupp och samverkansgrupp tillsammans verksamhetschef och övriga enhetschefer inom basenheten. Du förväntas delta i det kliniska arbetet.
Tjänsten som enhetschef är ett förordnande på tre år och med en tillsvidareanställning i din grundprofession. Landstinget Dalarnas chefsutbildning är obligatorisk

Kvalifikationer

Kvalifikationer:
. Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri alternativt legitimerad sjuksköterska med utbildning inom integrerad psykiatri och/eller erfarenhet av arbete inom specialistvårdspsykiatrin
. Tidigare chefserfarenhet

Du behöver kunna arbeta såväl självständigt som i team.
Körkort krävs.
Du behöver också som chef i akutteamet kunna leda dina medarbetare i stressande situationer samt ha kunskpa om lågaffektivt bemötande. Personlig lämplighet kommer att beaktas.

Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.