Sem vik Sjuksköterska Allm psyk Falun-Säter

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder ett betydelsefullt arbete i en engagerad och trygg organisation som följer människor genom hela livet.

Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter har ett länsövergripande uppdrag inom vuxenpsykiatrin, med ansvar för psykiatrisk akutvård, slutenvård, missbruks- och beroendevård samt specialistvård för patienter med ätstörningar. Kliniken har verksamhet både i Säter och Falun.
Kliniken ger vård- och behandling till patienter med akuta psykiatriska problem med varierande diagnoser, t.ex. depression, ångesttillstånd, psykotiska symtom, självskadebeteende och ätstörningar.

Klinikens huvuduppdrag handlar om sluten psykiatrisk heldygnsvård, verksamhet dygnet runt och alla dagar under året. Inom kliniken pågår spännande utvecklingsprojekt, t.ex. en vårdmodell "patientnärmre vård" och ett forskningsprojekt med KBT behandling, "KBT i vårdkedjan". Till avdelningarna finns psykolog, kurator och arbetsterapeut knutna.

Vi arbetar tillsammans för ett hälsosammare Dalarna - vill du vara med?

Som sjuksköterskevikarie på avdelning (avd 90, 93 & 95 i Säter, och avd 60 i Falun) arbetar Du tillsammans med övrig vårdpersonal i team med en läkare, sjuksköterskor och skötare. I uppdraget ingår ett teamansvar att tillsammans med patienten planera, genomföra och följa upp vård- och behandlingen i syfte att lindra symtom och stärka och utveckla patientens sociala funktioner. Du samarbetar med anhöriga, öppenvårdspsykiatrin och socialtjänsten, vilka är dina viktigaste partner i vårdkedjan.

Inom beroendevården i Falun finns vikariat både på avdelning 65 med huvuduppgifter kring abstinensbehandling och på beroendemottagningen med läkemedelsassisterad behandling för patienter med opiatberoende.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är leg sjuksköterska, meriterande är vidareutbildning i psykiatri och erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård och behandling.

Intervjuer och tillsättning sker löpande. Vi räknar med att semesterrekryteringen är klar vecka 18. Detta innebär att du som är aktuell för anställning kommer att kontaktas innan dess.

Kontaktpersoner
Falun Avd. 60 Lars Ludvigsson, enhetschef, 023-49 28 46, 072-573 04 23, Lars.Ludvigsson@ltdalarna.se
Falun Avd. 65 Jonas Hopfgarten, enhetschef, jonas.hopfgarten@ltdalarna.se
Säter Avd. 90 Vanja Kuru, enhetschef, 070-217 44 77, vanja.kuru@ltdalarna.se
Säter Avd. 93 Pia Karlsson, 0225-494418, pia.b.karlsson@ltdalarna.se
Säter Avd. 95 Michael Andersson, 0225-494304, michael.b.andersson@ltdalarna.se


Kontaktpersoner för Vårdförbundet
Säter: Johanna Hagberg, 0225-494293, Johanna.Hagberg@ltdalarna.se
Falun: Helena Sarkees, helena.sarkees@ltdalarna.se

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.