Sjukhustandvård/Oral medicin söker ST-tandläkare

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Folktandvården Dalarnas vision är att erbjuda Sveriges bästa tandvård med de stoltaste medarbetarna. Våra värderingar - banbrytande, trygg och medveten - ska prägla hela verksamheten. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett framsynt ledarskap. Folktandvården Dalarna har 27 allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård, sjukhustandvård och egen tandteknisk verksamhet.

Sjukhustandvård/Oral medicin Falun söker tandläkare till specialiseringstjänstgöring (ST) i Orofacial medicin.

INFORMATION OM ARBETSPLATSEN
På kliniken arbetar tre tandläkare, tre tandhygienister, fyra tandsköterskor och en receptionist. Vi har även två tandhygienister och en tandsköterska i uppsökande verksamhet.

Arbetsuppgifter

ST-utbildningen i orofacial medicin är en uppdragsutbildning för Folktandvården, Landstinget Dalarna i samarbete med Uppsala.

Utbildningen genomförs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 1993:4) för tandläkares specialistutbildning.

Utbildningsplan: 3 års heltidsstudier enlig följande:
- Klinisk tjänstgöring i ämnet orofacial medicin i Falun ( 70 %)
- Teoretisk utbildning i ämnet i Uppsala ( 30 %)
- Randutbildning i andra ämnen, företrädesvis i Falun
- Pedagogisk träning
- Samverkan med övrig tand- och sjukvård
- Vetenskaplig verksamhet

Planerad utbildningsstart är våren 2019.

Kvalifikationer

Vi söker dig med målinriktat intresse och motivation att bli specialist inom orofacial medicin.
Utbildningen syftar till tjänstgöring som specialisttandläkare inom ämnesområdet orofacial medicin på Sjukhustandvård/Oral medicin Falun.
Du måste utöver klinisk tjänstgöring ha ett intresse av att handleda andra, utbilda och föreläsa, delta i nätverk, FoU-projekt, samt utveckla ämnesområdet.

Kvalifikationer:
. Legitimerad tandläkare
. Minst två års heltidstjänstgöring inom allmäntandvården.
. Goda kunskaper i svenska språket.

Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av:
. Sidoutbildnings- och diplomkurser för ämnesområdet
. Forskning/projekterfarenhet
. Auskultationstjänstgöring eller annan tjänstgöring inom ämnesområdet orofacial medicin,
tidigare tjänstgöring inom sjukhustandvård, farmakologi, allmänsjukdomar och immunologi. Erfarenhet av och kännedom om Take Care, Impax, T4, digital planering är en fördel.

Viktiga personliga egenskaper:
. God social kompetens och kommunikationsförmåga samt har god samarbetsförmåga
. Kvalitetsmedveten
. Tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet.
. God planerings- och organisationsförmåga
. Ledarförmåga

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.