Sjuksköterska tv Akutmott APK Säter extra lönesatsning, arbete var 3:e helg

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Landstinget Dalarna är länets största arbetsgivare med över 8 800 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden. Vi bedriver hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning, samt ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Efter årsskiftet blir vi en länsregion med utökat uppdrag och som nya Region Dalarna kommer vi att fortsätta arbetet med att utveckla vårt län för framtiden.

Arbetsuppgifter

Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter har ett länsövergripande uppdrag inom vuxenpsykiatrin att vårda och behandla patienter vid akuta psykiatriska tillstånd.
Klinikens enheter finns både i Falun och Säter, och består av en akutmottagning, fyra psykiatriska vårdavdelningar, en avdelning för missbruks- och beroendevård samt en mottagning för patienter med ätstörningar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter på Psykiatriska Akutmottagningen är att bedöma det psykiatriska akuttillståndet samt bedöma vårdbehov och eventuella behov av inläggningar på vårdavdelning. Bedömningarna sker dels genom akutbesök vid mottagningen men även till stor del genom telefonkontakt. Bedömningssamtalen på mottagningen utförs av läkare tillsammans med en sjuksköterska.

Personal på akutmottagningen har många års erfarenhet av psykiatrisk vård och behandlingsarbete. Stor vikt läggs vid ett respektfullt och professionellt bemötande av såväl patienter, deras anhöriga, övriga samarbetspartner och vårdgrannar. Arbetsgruppen består av sjuksköterskor som samarbetar med primärjourläkaren och en bakjourläkare.

Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner, och vi har dessutom extra löneincitament för Säter som vid anställning ger 4000:- i månaden utöver grundlön, och nästkommande två år ges ett lönepåslag på 2000:- i månaden per år. Totalt efter två år ger incitamentet 8000:- i lönepåslag.
Den som flyttar till Dalarna och blir anställd hos oss kan erbjudas flyttbidrag. I tjänsten ingår arbete på dag, kväll och helg men inte nätter.

Vi erbjuder arbete var tredje helg.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har Specialistutbildning i psykiatri.

I dina meriter ser vi gärna att Du har erfarenhet från arbete inom vuxenpsykiatrin. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.