Medicinsk sekreterare, vik 100 %, ev möjlighet till förlängning, Vuxenpsyk

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningarna inom Mellersta-Västerbergslagen vänder sig till personer 18 år och äldre som har behov av specialistpsykiatri. Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, bipolär sjukdom, ångestsjukdomar, fysiska symtom som uteslutande har psykiska orsaker, posttraumatiskt stressyndrom, personlighetsstörningar samt neuropsykiatriska tillstånd.

Den administrativa enheten är klinikens stödfunktion för vårddokumentation, administrativt stöd vid remisskonferenser och vårdlagsmöten, reception, systemadministration, telefoni-IT mm.

Arbetsbeskrivning:
Vi erbjuder dig som medicinsk sekreterare omväxlande arbetsuppgifter och en god arbetsgemenskap. Du kommer att tillhöra klinikens administrativa enhet inom basenheten.

Under 2017-2018 pågår inom basenheten projektet RAK (Rätt Använd Kompetens) där du tillsammans med övriga medicinska sekreterare ingår.

Arbetstid/varaktighet: Vikariatsanställning fr o m 2018-01-01 eller enligt överenskommelse, t o m 2018:12-31.

Placeringsort: Enligt överenskommelse. Resor i tjänsten kan förekomma.

Kvalifikationer

Du har någon av följande utbildningar:
Medicinska sekreterarprogrammet 120 p.
Vårdadministrativa programmet 120 p.
YH-utbildning 400 p.
1-årig eftergymnasial vårddokumentations utbildning.

Vi söker Dig som är flexibel, noggrann samt värdesätter patientsäkerhet och en god arbetsgemenskap. Meriterande är om du tidigare har arbetat i TakeCare och har goda kunskaper i Office.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.