Läkare - ordförande i Läkemedelskommittén, Landstinget Dalarna

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Landstingets expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor söker en ny ordförande. Uppdraget innebär en unik möjlighet att påverka utvecklingen i frontlinjen nationellt, regionalt och lokalt.

Arbetsuppgifter

Läkemedelskommittén ska verka för en medicinskt rationell, säker, enhetlig och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning för Dalarnas patienter. Arbetet förutsätter en kontinuerlig nyhets- och omvärldsbevakning på läkemedelsområdet. Prioriteringar och etiska frågeställningar är centrala i uppdraget.
Ordförande i Läkemedelskommittén medverkar i beslutsfattande grupper för läkemedelsfrågor som stöd till landstingets ledning. En stor del av arbetet samordnas med landets övriga Läkemedelskommittéer, via LOK (ordförandenas kollegium) och i Uppsala-Örebroregionen via det regionala Läkemedelsrådet.

Dalarnas Läkemedelskommitté är direkt underställd Landstingsstyrelsen.
Arbetet sker i nära samverkan med Läkemedelsavdelningen. Kommitténs arbete är reglerat enligt lagen om Läkemedelskommittéer. Uppdraget som ordförande är ett förordnande som följer landstingets mandatperioder. Uppdraget som ordförande är ett förordnande som följer landstingets mandatperioder. Uppdragets omfattning kan diskuteras utifrån den sökandes önskemål, heltid eller deltid med möjlighet att kombinera med kliniskt arbete.

Arbetsuppgifter är i huvudsak:
- Strategiskt arbete för god läkemedelsanvändning hos Dalarnas patienter
- Övergripande ansvar för terapirekommendationer och basläkemedel
- Leda arbetet i kommittén tillsammans med farmaceutisk sekreterare
- Prioritera och bereda de ärenden som ska tas upp på kommitténs möten
- Samordna terapigruppernas arbete
- Delta i utveckling av landsting och regioners system för kunskapsstyrning
- Representera Landstinget Dalarna i det regionala läkemedelsrådet samt nationellt i LOK
- Representera Landstinget Dalarna som kontaktperson för läkemedelsfrågor inom SKL
- Stödja vårdcentraler och kliniker med utbildningar och återkoppling på lokal förskrivning
- Utreda och hantera myndighetsremisser

Arbetsuppgifterna utförs till stor del i Falun. Resor inom och utanför länet förekommer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad läkare och som har stort intresse för läkemedelsfrågor.

God förmåga att leda brett sammansatta grupper är meriterande liksom högre akademisk examen och goda kontakter i läkemedelsfrågor på nationell nivå.

Vi vill att du aktivt fortsätter utvecklingen av kommitténs verksamhet, därför värdesätter vi kunskap om kvalitetsarbete och erfarenhet av ledning och styrning i offentlig förvaltning.

Du behöver ha en god förmåga att arbeta självständigt, samtidigt ha lätt för att ta nya kontakter och stimulera till engagemang och aktivitet i berörda arbetsgrupper. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Arbetet kräver att du kan kommunicera väl i tal och skrift på svenska och engelska, att du är väl förtrogen med MS Office-program samt har körkort.

Intervjuer sker fortlöpande under annonseringstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.